El menjador escolar, com funciona la comissió de menjador? I si tenim una queixa, què hem de fer?

FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE MENJADOR

Tal i com marca la normativa de funcionament del Consell Escolar dels centres educatius hi ha la comissió de menjador que està formada per una representant de les famílies i una representant del centre. A part, l’AFA té la seva pròpia comissió de menjador formada per la mateixa representant al Consell Escolar, membres de la junta i mares i pares voluntaris.

La funció de la comissió de menjador és la de vetllar pel correcte funcionament del servei durant el temps de migdia.

Periòdicament, la comissió de menjador fa visites al menjador per comprovar diferents aspectes del servei de menjador, a part del seguiment directe que fa la directora del centre i la valoració dels propis docents i PAS que utilitzen el servei de menjador. S’ha de tenir en compte, però, que moltes de les persones voluntàries que formen part de la comissió de menjador de l’AFA són persones que treballen i les visites es fan quan es pot, no hi ha establerta una periodicitat fixe. Per a cada visita s’elabora un informe.

La Comissió Municipal de Menjador, està elaborant un protocol comú per les inspeccions del menjador. Tot i que les inspeccions han de ser externes i no recaure en les AFAs/AMPAs o els centres. A part han de passar inspeccions de sanitat i consum periòdicament.

Ni l’AFA ni el centre som responsables del servei del servei de menjador, doncs és una empresa privada. SERHS FOOD EDUCA és l’empresa concessionària del servei a totes les escoles públiques de Terrassa. L’Ajuntament ha prorrogat un curs més el servei mentre s’elabora el nou plec de condicions per la nova licitació. En el nou plec de condicions hi està participant la Pepeta, Plataforma d’AMPAs i AFAs de l’Escola Pública de Terrassa, de la que en formem part activament.

Existeix la Comissió Municipal de Menjador, formada per representants de l’Ajuntament, representants dels centres educatiu i representants de les famílies a través de la Pepeta que són membres de la Comissió de menjador dels Consells Escolars del seus centres. La funció de la comissió és la de garantir el correcte funcionament de Serhs.

La nostra representant al Consell Escolar de la comissió de menjador, la Múnia Pastor, també forma part d’aquesta Comissió.

Tot just s’ha aprovat el nou plec de condicions per a la licitació del servei durant 2 anys mentre s’estudia l’opció de municipalitzar el servei. En aquest procés les famílies també hi hem participat a través de la Pepeta. Esperem que amb aquest nou plec les condicions del servei millorin, més enllà del tema econòmic i les beques, s’ha de valorar la qualitat del menjar, la qualitat pedagògica del temps de migdia, l’atenció a l’alumnat amb NEE (que ara mateix no es contempla durant el migdia i fan falta vetlladores que les administracions no posen, malgrat les reclamacions tant de la direcció com de l’AFA), entre molts d’altres aspectes.

Aspectes que es tenen en compte quan es fan les visites de control:

MENJAR:

El menjar es cuina a l’Auró per que no tenim cuina pròpia, i ens el porten des d’allà.

Els menús els elabora un nutricionista i estan disponibles a la web de Serhs, al bloc del centre i al bloc de l’AFA, a més a més s’envien als grups de whatsapp de classe.

 • Quantitat: que la ració sigui l’adequada nutricionalment per a cada tram d’edat i que puguin repetir si ho desitgen
 • Qualitat: és un punt molt subjectiu, per exemple que el menjar es trobi soso o salat depèn molt del gust de cada infant. Es revisa que estigui ben cuit (ni cru, ni passat), ben condimentat, que estigui ben servit i tingui bon aspecte
 • Temperatura: que el menjar estigui calent per a cada torn.

ESPAI:

 • Menjador: que estigui net, que l’ambient sigui agradable, que l’espai estigui ben distribuït i hi hagi espai per a tots els usuaris/ies de menjador.
 • Cuina: que estigui neta, que el menjar estigui conservat correctament

UTENSILIS: que estiguin en condicions correctes (nets i que no estiguin trencats o massa desgastats) i que n’hi hagi per tothom.

MONITORATGE: L’AFA sol·licita la llista inicial de monitors/es i la penja al bloc però no sempre l’actualitza, primer per que correspon a l’empresa informar si ho creu oportú i segon per que no disposem de la llista diària de monitors i monitores, és un sector en el que hi ha molta mobilitat laboral i en el context covid hi pot haver altes i baixes. De tota manera, s’ha aconseguit que des de Direcció es comuniqui a les famílies si hi ha algun canvi de monitor o monitora (que no sigui esporàdic) i així sabem amb qui estan els nostres fills i filles a l’hora de dinar.

 • Que estiguin pendents de la seva feina
 • Que tinguin un tracte educat i amable
 • Que cuidin del seu aspecte i higiene
 • Que la rati sigui la que marca la llei: a dia d’avui falten monitors malgrat que en tenim un d’extra

TEMPS DE LLEURE/DESCANS:

 • P3: després de dinar descansen, que es treguin les sabates, que l’ambient sigui agradable…
 • Resta de cursos: temps de lleure, hi ha activitats programades i es comprova que es dongui l’opció de fer-les o no, que hi hagi els materials necessaris que ha de posar Serhs (pilotes, cordes, colors, jocs…)

ALÈRGIES/INTOLERÀNCIES: és importantíssim i obligatori que tots els monitors i monitores coneguin als alumnes que tenen al·lèrgies i intoleràncies. La llista d’alumnes no pot ser pública per protecció de dades i per protegir la intimitat dels menors. Es comprova que els aliments estan ben identificats (amb safates de colors diferenciats), i que els alumnes estiguin integrats amb la resta de companys.

PROTOCOL COVID:

 • Desinfecció d’espais: taules i cadires, terra
 • Desinfecció d’utensilis comuns: gerres d’aigua, setrilleres, saler…
 • Personal de menjador: ús de mascareta, guants i hidrogel, uniforme…
 • Alumnes: desinfecció de mans alumnes i lloc per guardar les mascaretes mentre dinen
 • Des de la situació covid serveixen els monitors i les cuineres els plats i els porten a taula

Altres aspectes que es van supervisant i que es comenten a les reunions de junta, amb la direcció i Serhs:

GESTIÓ CONFLICTES: donat que als monitors/es no se’ls exigeix cap titulació específica  hem detectat que de vegades no tenen eines per resoldre conflictes, per exemple l’ús dels càstigs desmesurats o fora de temps, eina que posem en dubte pedagògicament.

PROTOCOL D’ACCIDENTS: revisem que tots els treballadors el coneguin i sàpiguen com procedir.

PROTOCOL CONTROL D’ESFÍNTERS:  els alumnes a P3 ja no poden portar bolquer però es demana que si es fan les seves necessitats que se’ls canviï i la caca es llenci al wàter. A P3 tampoc poden portar xumets ni peluixos per dormir, i per la covid encara menys.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES: la comunicació a P3 és diària, setmanal a P4 i P5 i trimestral a primària i secundària, revisem que aquestes comunicacions es facin i que arribin les notificacions d’incidències.

GESTIÓ REBUTS: aquest curs Serveis Socials va tenir problemes de comunicació i informàtics i la llista d’alumnes becats no va arribar a l’empresa. Aquesta es va saltar el protocol establert per a aquests casos i es van produir trucades amenaçant a les famílies de no donar de dinar als seus fills si no pagaven l’import adeudat quan eren alumnes becats. Ens consta que no es va arribar a produir cap expulsió per mediació de la directora que no ho permetria mai. Per tant, recomanem que en cas de rebre alguna trucada d’aquest estil es contacti amb direcció. NO es pot vulnerar un dret bàsic fonamental com és el dret a l’alimentació dels infants. A part la gestió de rebuts de Serhs ja de per sí és nefasta.

PROTOCOL NOTIFICACIONS, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERÈNCIES

Haig de comunicar una falta o un canvi de menú: heu de contactar amb les coordinadores o a través de l’àrea privada de la web de Serhs

Temes del dia a dia, incidències, conflictes: heu de contactar amb les coordinadores

Rebuts: heu de contactar amb l’oficina de Terrassa

Recomanem que sempre que tingueu alguna inquietud la parleu directament amb la persona que està amb el vostre fill/a, si no sabeu qui és contacteu amb la coordinadora. Ho podeu fer per telèfon o per email. També podeu parlar amb la directora del centre per telèfon o per email, estem segures que us ajudaran en el que puguin.

Si tot i així, considereu que la resposta de la coordinadora o l’oficina no és l’adequada i/o que el problema persisteix, podeu enviar un correu a la comissió de menjador amb còpia a l’AFA i us respondrem el més aviat possible.

En aquest cas, recomanem que ens reenvieu la cadena de correus o que ens expliqueu detalladament el problema:

 • Nom i curs classe
 • Quan va passar? data
 • Què ha passat? quin ha sigut el problema
 • Què us han dit? la resposta o solució que us han donat.

Amb tota aquesta informació mirarem d’ajudar-vos en el que estigui en les nostres mans. A part, d’aquesta manera tenim constància per escrit i podem recollir totes les queixes per parlar a la propera reunió amb la coordinadora de Serhs  a Terrassa i presentar-les a la Comissió Municipal de Menjador, o presentar una queixa formal a l’Ajuntament. L’AFA seguirà els passos que cregui necessaris fins que es resolgui.

També podeu presentar instància de queixa oficial a l’Ajuntament, però en aquest cas heu de tenir Certificat Digital, IDCat, DNI electrònic…

A la taula següent us detallem els contactes per a cada cas:

Estem per ajudar-vos i per ajudar-nos a tenir un millor servei.

Comissió de menjador