Canguratge per les reunions d’inici del curs 2020-21

Aquest any tornem a oferir el servei de canguratge per als alumnes matriculats al centre i així poder assistir com ens recomanen les mestres, sense la mainada.

Us recordem que cap menor pot quedar-se sol dins el centre sense la supervisió d’un adult. El centre no té cobertura d’assegurança en cas d’accident un cop acabades les classes. Per aquest motiu, l’AMPA coordina i posa a disposició de les famílies un servei de canguratge que es contracta a l’Eina Cooperativa, garantint així la cobertura en cas d’accident durant el servei de canguratge.

Aquest curs la inscripció és obligatòria i no s’admetran nens i nenes de famílies que no hagin sol·licitat el servei en el període establert, per temes de ratio legal, organització i mesures de seguretat Covid-19. Ho podeu sol.licitar a través dels següents enllaços:

Per contractar el servei cal un mínim de 5 inscripcions per dia.

Si al final no necessiteu el servei de canguratge us agraïrem que ens envieu un correu comunicant la baixa a ampasalaibadrinas@gmail.com per deixar la vacant lliure. Tingueu en compte que contractem el nombre de monitors segons les sol.licituds, i que és un servei que paguem.

Us recordem que aquest és un servei únicament per a alumnes matriculats al centre i que les famílies heu d’haver omplert el formulari d’inscripció/renovació, del contrari es considerarà el preu com a NO SOCI.

Uns dies abans de la reunió us enviarem informació sobre on es farà el servei de canguratge i quin serà el protocol Covid-19 establert per l’Eina Cooperativa en consonància amb l’escola, que s’haurà de seguir. segons les indicacions que el Departament d’Educació i PROCICAT estableixin en cada moment.

Ens reservem el dret a cancel.lar el servei, previ avís a les famílies inscrites, si finalment les reunions no poden ser presencials

Podeu consultar el pla provisional d’obertura del centre i que està disponible al bloc de l’Institut Escola Sala i Badrinas

31 de Juliol del 2020

Junta de l’AMPA