Reunió Serveis Territorials-Ajuntament-Direcció-AFA 13/05/2022

REUNIÓ SSTT + AJUNTAMENT + DIRECCIÓ INSTITUT ESCOLA + AFA 13/05/2022

Temes a tractar:

Cronograma seguiment del procés i terminis obres IE Sala Badrinas

Assistents STVOC:

Directora: Sra. Maite Fons

Directora Adjunta: Sra. Ester Rivera

Obres: Sr. Francesc García

Inspectora: Sr. Gemma Pérez

Assistents Ajuntament de Terrassa:

Sra. Teresa Ciurana i Satlari, regidora d’Educació

Sr. Rafael Homet i Ventayol, assessor d’Educació a l’Ajuntament de Terrassa

Sr. Santiago Martínez, director de l’Àrea Cicles de la Vida

Assistents direcció Sala i Badrinas:

Secretària de l’equip directiu Emma Herrerias 

Directora: Olga Martí

Assistents AFA:

Jessica Saduskie: (Presidenta AFA)

Javier Lacarcel: (Comissió Edifici)

Juanlu Gil: (Representant de les famílies al Consell Escolar)

Comença Serveis Territorials explicant l’estat de les obres a l’Auró per a adequar els espais per la secundària del Sala i Badrinas i les millores per l’edifici de l’Auró.

L’ascensor està previst pel curs 2023-24, han tingut problemes amb la licitació, i el pressupost pel material de les obres (fan referència a la crisis generalitzada de matèries primes i augment de costos). “ens ensumem una altra excusa per endarrerir els terminis, tant per part de l’Ajuntament com del Departament”.

La Teresa Ciurana, regidora d’educació de l’Ajuntament, mostra la seva disconformitat dient que l’ascensor és molt necessari i no pot ser l’últim (ja hauria d’estar instal·lat des del curs passat) i des de serveis territorials li responen que prioritzen espais a escolaritzar abans que les millores, necessàries, a l’edifici. L’escola no està adaptada i s’ha d’anar adaptant en funció dels alumnes.  Tot i que la realitat és que hi ha alumnes amb dificultats de mobilitat (i per això un 1r d’eso està a la planta baixa, per que hi ha dues alumnes que no poden pujar escales).

Des de l’Ajuntament demanen que siguin clars amb els terminis de les obres d’adeqüació de l’Auró i del futur edifici, i sobre tot que els compleixin. 

Sobre la nova construcció el departament detalla el següent calendari:

 • L’acceptació del solar encara està en tràmit
 • Impulsar la licitació del projecte (maig)
 • 3-4 mesos es publica el concurs per la licitació del projecte, anem al setembre 2022
 • 7-8 mesos dura el concurs fins a tenir arquitecte, per tenir el contracte de redacció del projecte, anem a març 2023 
 • 12 mesos per redactar el projecte, anem a març 2024 per licitar les obres de construcció
 • 6 mesos per la licitació de les obres, anem a setembre 2024
 • Setembre-octubre 2024 inici obres
 • 20-24 durada obres per la complexitat de la construcció, anem a setembre 2026
 • L’institut escola començaria a funcionar amb normalitat a l’edifici nou el curs 2026-27.

No es poden avançar terminis per la complexitat del projecte, tot i que la voluntat del departament és agilitzar els tràmits i que s’ajustin als terminis de construcció normals per construir un 2+2.

Intervé el Javier Lacárcel, de la comissió de seguiment de l’institut escola, per remarcar que sobre el compliment de plaços, s’han de cenyir als marcats per la llei de contractació. Que cal assegurar que s’arriba al curs 2026-27 per començar amb normalitat, no que ens trobem que s’hagi de fer la mudança a principi de curs amb tots els inconvenients que comporta. L’objectiu és escurçar els 12 mesos de redacció del projecte, donar 9  mesos, ja que aquest termini de 12 mesos no està marcat per la llei.

L’Antoni Cuní del departament, ens diu que el termini per la redacció del projecte, fer la maqueta, supervisar i aprovar per enviar a infraestructures per licitar les obres són 12 mesos per que hi poden fer esmenes. L’Infracat és l’organisme de qui depenen les licitacions. A part dels 24 mesos d’obra. En aquest punt, el Javier Lacárcel fa notar que el termini legal són 18 mesos. 

Escurçant aquests terminis tindríem uns 9 mesos per començar amb total normalitat. 

El departament insisteix amb que la voluntat és reduir terminis seguint la normativa, però que hi ha la dificultat arquitectònica de mantenir les dues naus, i que cal ser prudents amb la crisis de materials i que mentre durin les obres d’urbanització no es trobi cap inconvenient que endarrereixi les obres (com que surtin restes arqueològiques o altres).

Des del departament, sobre l’adeqüació de l’Auró per la secundària ens expliquen el següent: l’edifici està dividit en dues ales (sud i nord), una per infantil i primària de l’Escola Auró (ala sud més l’antic edifici de mestres) i l’altra per la secundària del Sala i Badrinas (nord). 

Ara mateix hi ha dos cursos d’ESO, un a cada planta: cada planta té 3 aules + WC + 1 despatx. 

El que es vol és garantir un curs sense obres i avançar-les durant el curs 2022-23.

L’ascensor està en mans d’infraestructures i està previst pel 2023. S’ha fet servir la partida pressupostària per avançar les obres de l’ESO. Aquest any està previst actuar en les aules de primària, a la planta baixa (zona Wilson) han d’adaptar els WC a primària, equipar aula de psico. A la planta baixa hi ha consergeria i administració. S’arregla l’exterior de l’escala d’incendis. 

El curs 23-24 adaptació de les últimes aules ala sud per a 4t d’ESO i sala de mestres. De manera que tindríem tota l’ala nord i tota la planta superior. Per que la primària va minvant i quedaran aules alliberades per a 4t d’ESO. Amb la idea que el centre acabi essent també institut escola. 

El curs 24-25 es faran millores d’urbanització.

S’insisteix amb que les obres estiguin acabades i que posin l’ascensor.

Intervé la directora del Sala i Badrinas: remarca que les condicions actuals no són òptimes per a desenvolupar la secundària. Falten espais, a banda de les aules de 4t d’ESO. Cal separar el laboratori de l’aula de tecnologia, disposar d’un espai polivalent, de biblioteca i espais per a desdoblaments. Poder compartir el teatre. Reclama més personal per l’equip directiu, per tenir un total de 6 membres, ½ administrativa per atendre les famílies i un espai per atendre-les, per rebre i fer trucades, un  conserge amb el seu espai, perquè pugui obrir i tancar portes, a part del conserge compartit. El fet d’estar en edificis separats dificulta molt l’atenció a l’alumnat i a les famílies. Falta comunicació per falta de recursos, no està essent gens fàcil. Serveis territorials pren nota però no saben quan els podran donar resposta a totes aquestes peticions, per que està complicat. 

El departament comenta que el tema dels espais està complicat perquè no dona per a tot el grup, i prioritzen l’escolarització abans que els espais. Planteja la possibilitat de treure el gimnàs per tenir més aules, per posar la biblioteca, el laboratori, l’aula de tecnologia (no ho veiem clar). Però cal valorar la transitorietat, la inversió de diners i cal buscar fórmules (sembla que no tenen en compte la despesa que suposa tenir els mòduls al parc, ni la inversió en obres viscuda cada curs). També comenten, no sabem si seriosament o no, de posar un mòdul. 

En aquest punt, la presidenta de l’AFA remarca diversos punts: 

 • Que escurcin els terminis segons ha remarcat el Javier Lacárcel
 • Que per a molts dels nostres alumnes ni és provisional ni transitori. Que estem farts d’aquestes paraules. Doncs hi haurà mínim 7 promocions que hauran passat tota la seva escolarització en barracons, 3 de les quals no veuran l’edifici del nou institut escola. Per tant, per aquests no és provisional, no és transitori. Han de sentir que és el seu institut, i que han de tenir tot el necessari en quant a espais i recursos, igual que la resta de la ciutat, ja que malauradament ara mateix no és així. Que estem farts de la paraula provisional i que la deixin de fer servir.
 • Que l’equip directiu i l’equip docent fan el que poden per suplir mancances, que tenen bona voluntat i estan molt motivats. I que l’èxit està per què les famílies hi hem confiat.
 • Que hi ha cursos que surten a fer el pati cada dia des de fa 2 cursos al Parc de Vallparadís, per obligació, per falta d’espai, no per gust com si es tractés d’una excursió. Que està molt bé aprofitar i gaudir dels recursos que ofereix la ciutat, però per que no tenim alternativa. Per això volem més espai de pati, que si han de seguir sortint a Vallparadís que hi hagi més seguretat, per que també és un estrés afegit pels mestres, que hi hagi més neteja doncs hi ha ciutadans incívics que treuen a passejar els seus gossos, molts sense lligar amb el perill que suposa, i que molts fan les seves necessitats on juga la canalla, sense molestar-se en recollir-les, tenint un pipi can més gran que el nostre pati.
 • Que facin una revisió exhaustiva dels mòduls que ja fa més de 10 anys que estan instal·lats i molts venien d’altres escoles.
 • Que fan educació física a partir de primària a Can Jofresa 1 cop al mes, i demanem que en puguin fer mínim dos cops al mes i sense sobre costos per les famílies que ja ens vam veure obligades a pagar fa uns anys com si fos una sortida, a sobre de no tenir gimnàs.
 • Demanem més espai d’ombra, tant a dalt com a baix. Doncs es va trencar el tendall i cap de les dues administracions se’n va fer càrrec. Deixant als nostres infants més petits exposats al sol i fent recaure la despesa de la compra del tendall en les famílies, doncs es va comprar amb les quotes de material que paguem les famílies i no ens han retornat de cap manera. Essent una inversió que no ens pertoca.
 • I que posin una solució inmediata al tema de les arrels on s’han fet mal molts alumnes. L’Ajuntament diu que ho posen al juliol, veurem. (queda tornar a reclamar que treguin les planxes grogues i ho arreglin per que ja s’hi ha fet mal alguna criatura)
 • Demanem que posin els recursos de personal i espais necessaris per a desenvolupar i consolidar el projecte de secundària ja que ara mateix es veu molt ressentit per la falta de personal. Donant suport a la direcció en la seva demanda. 
 • Demanem que no treguin personal, ja que treuen el personal de reforç covid.
 • I per últim, de moment, instem a que s’agendi una reunió (Ajuntament+Departament+Direcció+AFA) abans que es compleixi el termini de setembre, per fer el seguiment i assegurar-nos que cadascú fa la seva feina en el plaç que ens han dit i que s’han compromès. Per no trobar-nos amb sorpreses desagradables com aquesta última en la que durant un any no s’ha fet res, a causa d’una pandèmia que hem viscut tots i totes, on es podien haver fet certs processos burocràtics en paral·lel a les obres d’urbanització. Doncs la burocràcia es pot fer per via telemàtica des de casa, teletreballant, com hem fet la majoria de feines on es podia teletreballar.

Comissió edifici

Reunió Ajuntament-AFA 20/04/2022

REUNIÓ AJUNTAMENT + AFA + COMISSIÓ EDIFICI 20/04/2022

Temes a tractar: 

 • Nou calendari d’execució de l’edifici per l’Institut Escola Sala i Badrinas
 • Espais actuals als mòduls
 • Espais actuals a l’edifici compartit amb l’Escola Auró per la secundaria

Ajuntament:

Carles Caballero, Regidor d’urbanisme

Teresa Ciurana, regidora d’Educació

Rafael Homet, assessor d’Educació a l’Ajuntament de Terrassa

Cristina Escudé

Marta Gómez

Comissió de seguiment institut escola

Javier Lacárcel

Toni Perales

Junta de l’AFA

Elisabeth Notivoli

Jessica Saduskie

Un cop acabat el procés participatiu el març del 2021, l’AFA va contactar amb els Serveis Territorials del Vallès Occidental del Departament d’Educació per fer el seguiment de la redacció de l’avantprojecte, la licitació del mateix, la licitació de les obres i l’execució de les mateixes, fins en quatre ocasions: el mateix mes de març sense resposta, al juny ens responen que no hi ha novetats que tot va endavant i que ens mantindran informats, al setembre sense resposta i al novembre ens responen que ens convocaran a una reunió en breu. Finalment el mes de febrer del 2022 ens convoquen pel mes de març.  

El 14 de març, els Serveis Territorials del Vallès Occidental del Departament d’Educació ens van comunicar el nou termini d’execució de l’edifici per l’institut escola i que s’endarreria 2 cursos el termini que ens va indicar l’arquitecte del departament el febrer del 2020. Passava del curs 23-24 al curs 26-27. En aquesta reunió vam mostrar la nostra disconformitat i indignació per que han perdut un any sencer (per la pandèmia).  I demanem que facin el possible per escurçar terminis i sobretot que dotin dels espais i recursos necessaris per desenvolupar i consolidar el projecte d’institut escola. Que l’ARA és, si cap, molt important, estar bé als mòduls i a l’espai compartit. 

Al dia següent es va informar a les delegades a la reunió de junta i es va acordar que la Junta de l’AFA demanaria una reunió urgent amb l’Ajuntament per parlar del nou termini i que s’informaria a les famílies amb tota la informació.

Expressem la nostra sorpresa quan ens contacten de l’Ajuntament demanant explicacions pel tweet personal d’un pare de l’escola, perquè ells no tenien constància de cap canvi en el calendari i fem constar la nostra preocupació per la falta de seguiment que han fet des de l’Ajuntament. Des d’aquest moment l’Ajuntament ens assegurar que han demanat explicacions al departament i han tingut diverses reunions sobre el tema. 

De la reunió extraiem vàries conclusions:

1) el departament no ha fet la seva feina durant un any (amb l’excusa de la pandèmia) 

2) que és més que probable que sigui un tema econòmic, per que el dept s’hagi gastat els diners en altres coses

3) que l’Ajuntament, com ha part capitalista, s’ha refiat i no ha fet un seguiment gaire exhaustiu  (tot i que la competència és del dept). Pel que han explicat no sabien del canvi de termini (ens ho podem creure o no). I que el dep ha anat posant pegues jurídiques que no havien d’endarrerir res però els ha servit d’excusa. 

4) que com a famílies el dept no ens ha fet cas en cap dels tres o quatre emails enviats preguntant com anava i que hem de fer seguiment conjunt

5) i que hi ha una normativa europea nova sobre la licitació que ha fet que s’endarrereixi (això ho pot explicar millor el Javier) 

6) que no podem escurçar terminis

7) que l’ara és importantíssim i han de fer tot per estar el millor possible (suplir carències d’espais i recursos) 

El calendari que ens explica l’Ajuntament no acaba de coincidir amb el que ens van exposar a la reunió que vam tenir nosaltres amb el departament el 14 de març, i tampoc encaixa gaire amb els propis terminis que surten a la web del departament.

Acordem fer un seguiment conjunt sempre de cada procés abans que el termini d’aquest s’acabi. La regidora es compromet a enviar sol·licitud de reunió amb la directora dels sstt, per aclarir el calendari. Demà mateix la regidora demana el calendari i convoca reunió. 

Per part de l’Ajuntament està tot lligat i s’estan complint terminis, i no hem de patir per les eleccions. 

Les obres d’urbanització van en termini i estaran acabades pel gener del 23, tal i com van dir.

També es van mostrar molt enfadats perquè sstt va informar abans a l’AFA que a l’Ajuntament. Cosa que fa palesa la sensació de que s’han relaxat, que s’han confiat amb que tot anava segons el previst i no han fet el seguiment que correspon.

Per ser una mica positius diriem que hem fet un pla d’actuació per tal d’intentar que els terminis siguin el més curts possibles. Que també s’han quedat ells amb el cul a l’aire i creiem que tenen molt d’interès en fer el seguiment per a que no els hi torni a caure la cara de vergonya. Estan entre les cordes perquè han invertit uns diners i s’han posat unes medalles

La comissió d’edifici i la junta directiva ens vam reunir el 2 de maig per preparar la reunió amb SSTT i acordar la línia a seguir i punts a reclamar. Vam posar una mica de context de tot el que portem lluitat per la nostra escola en els darrers 11 anys, des dels seus inicis. 

 1. Aclariment, concreció del calendari i compromís de complir-lo.
 2. Pla d’actuació per tal d’intentar que els terminis siguin el més curts possible.
 3. Adequació i cessió dels espais necessaris per a poder desenvolupar i consolidar la secundaria a l’edifici compartit amb l’Auró.
 4. Dotar dels recursos necessaris i no treure’ls (més personal i inversió)
 5. Cessió de més espai de pati per primària, seguretat i neteja de l’entorn 
 6. Poder anar a Can Jofresa més d’un cop al mes, evidentment sense cost afegit per les famílies
 7. Sobre possibles mobilitzacions: vam valorar els pros i contres de fer una manifestació per reivindicar que s’escurcin els terminis de construcció del nou edifici. Considerem que aquesta manifestació hauria d’anar enfocada al departament d’educació que és qui té la competència per construir l’edifici, , s’hauria d’anar a Sabadell o a Barcelona per fer força. Més que a l’Ajuntament a qui hem d’apretar per que faci la seva feina i apreti al departament.  Vam parlar de contactar amb d’altres afas en la mateixa situació i fer un front comú. 

Vam estar d’acord en que els procediments burocràtics tenen uns terminis legals en els que no podem incidir i manifestar-nos i que iniciar aquestes mobilitzacions ara suposaria un desgast innecessari amb el que no aconseguirem res, ja que no podem canviar els terminis legals de les licitacions. On podem incidir és que ho compleixin i que no s’allargui, fent un seguiment encara més exhaustiu, Una cosa era la lluita per un edifici que no estava ni pressupostat o la reivindicació de la transformació en institut escola. I l’altra és mobilitzar-nos per unes normatives legals en les que no hi podem interferir.

Comissió edifici

Quan veurem l’edifici nou? reunió amb SSTT 14/03/2022

El dia 14 de març del 2022 vam tenir una reunió amb els Serveis Territorials del Departament d’Educació del Vallès Occidental. Us fem un resum de tot el que s’ha fet aquest darrer any

El 5 de març del 2021 es presentava la proposta sobre el nou edifici sorgida del procés participatiu on hi va participar tota la comunitat educativa.

Es va obrir un debat sobre la mida de la pista esportiva, si aquest havia de ser al mig del pati o no, sobre espai natural, sobre els metres quadrats cedits inicialment i els necessaris per encabir l’institut escola. Es va acordar que volíem espai natural, i que la pista esportiva no fos l’eix central del pati.

El 16 de març la direcció del centre es va reunir amb els serveis territorials i l’Ajuntament, per acabar de definir el projecte final seguint les indicacions del departament.

El 4 de maig vam tenir reunió amb el regidor d’Urbanisme, el Carles Caballero, per tal de saber quan començarien les obres d’enderroc i urbanització i demanar més metres quadrats per a la nova construcció i tenir un pati més gran per a encabir una pista esportiva de mides reglamentàries. Ens van indicar que les obres d’enderroc començarien al setembre i que cedirien una parcel·la de terreny extra pel nou edifici i el pati.

El 14 d’octubre comencen les obres d’enderroc i sembla que tot va segons els terminis que ens van indicar. En aquests enllaços podeu veure l’abans i el després:

Interior solar Sala i Badrinas

Enderroc façana

Enderroc fàbris Sala i Badrinas octubre 2021

Enderroc fábrica Sala i Badrinas gener 2022

Des de l’AFA vam demanar reunió de seguiment amb serveis territorials a l’abril, al maig i al juny del 2021. Al juny ens responen que contactaran amb nosaltres quan tinguin més informació. Insistim en que volem reunió per saber l’estat de la redacció de l’avantprojecte i la posterior licitació del projecte, i  que segons ens van dir, es podia fer paral·lelament a les obres d’enderroc i urbanització del solar. Al novembre del 2021 hi tornem insistir, i ens responen que ens convocaran en breu. Arribem a febrer i hi tornem a contactar. Finalment, ens convoquen pel 14 de març del 2022.

Les obres d’enderroc acaben al mes de gener del 2022 i comencen les obres d’urbanització.

El grup municipal de TxT, presenta una proposta de resolució al ple del mes de febrer, deixant sense efecte l’acord de 26 de febrer del 2009, d’aprovació definitiva de l’expedient de cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació, dels terrenys de la fàbrica Sala i Badrinas, i posant a disposició del Departament, lliure de càrregues, gravàmens, servituds i limitacions al domini, aquest solar.

Contactem amb la regidora d’educació, la Teresa Ciurana, per saber si aquesta proposta suposarà l’endarreriment en els terminis per la construcció del nou edifici i ens diuen que no.

El passat 25 de febrer del 2022 al Ple Municipal de l’Ajuntament de Terrassa s’aprova l’expedient de posada a disposició del Departament d’Educació, el solar de la fàbrica Sala i Badrinas, per destinar-lo a la construcció i posada en funcionament d’un institut escola. És una actualització de l’expedient de cessió a aprovat el 2009, on es cedien 5600m2 per a la construcció d’una escola i on ara es construirà un institut escola.

El dia 14 de març ens reunim amb serveis territorials per saber en quin punt ens trobem sobre l’avantprojecte i les obres de construcció del nou edifici.

Es van demanar més metres quadrats per construir l’institut escola, que es cediran. Però com que aquest terreny és propietat privada, s’han de fer uns passos patrimonials i urbanístics per a que l’Ajuntament en pugui fer la cessió. Aquest procediment es pot fer paral·lelament a la licitació de les obres del futur edifici. Llavors la licitació sortirà amb els metres quadrats cedits inicialment. Estan esperant a que l’Ajuntament faci aquesta cessió. Un cop es faci, s’enviarà a Barcelona per a que es pugui començar el procés de licitació de l’obra. Són 4 passos i és un termini molt llarg:

 • S’envia a Barcelona (3-6 mesos) estiu 2022
 • Es fa la redacció del projecte (9-12 mesos) estiu 2023
 • Es fa la licitació de l’obra (6-7 mesos) inicis 2024
 • S’executa l’obra (16-18 mesos) meitats 2026, se li suma la complexitat de les dues naus que s’han de mantenir.

Es calcula que estigui per meitats del curs 25-26 i funcionant amb normalitat a partir del curs 26-27.

Mostrem la nostra sorpresa, decepció i disconformitat amb aquest termini d’execució. Serveis territorials ens diuen que saben que el termini és llarguíssim i que no s’ha avançat degut a la pandèmia. Comentem que entenem que la burocràcia és lenta, que la covid no ha ajudat, que ja comptàvem amb que no seria pel curs 23-24, com havia sortit a la premsa, però sí comptàvem amb el curs 24-25, que era un termini que ens va donar el mateix arquitecte, i que la redacció de l’avant projecte i posterior licitació podien anar paral·leles a les obres d’enderroc i urbanització. No entenem la demora ni els plaços són els que ens van indicar.

Arribats a aquest punt, en el que tot apunta a que la construcció del nou edifici es demora un parell d’anys més del que ens havien dit i anirem camí dels 15 anys de “provisionalitat”. Una provisionalitat que per als nostres infants no ho és, perquè és la seva escola i se l’estimen, malgrat la terra que embruta els mitjons els encanta ser on son, i a l’institut van flipar al veure el gimnàs o la pista esportiva de l’espai compartit amb l’Auró, per això necessiten sentir que també és el seu espai que no hi som de lloguer.

Per tant, la direcció, amb el suport total de l’AFA, demana que els facilitin els recursos de personal i els espais necessaris per a poder desenvolupar i consolidar el projecte de secundària. Ja que el context de pandèmia i el fet d’estar en edificis separats no està contribuint a fer comunitat. És una dificultat més que ens trobem a l’obrir camí desde P3 i seguint amb l’ESO.

Demanem més espais, més personal i més estable, i reduir ratio que és el que ens havien promès. Per que el que ara importa és l’ARA i que els nostres infants i joves tinguin una educació pública d’excel·lència en les mateixes condicions d’igualtat d’oportunitats que la resta de centres escolars i instituts de Terrassa, ja que en quan a espais fa 11 anys que no és així.

El que demanem és que intentin escurçar els terminis al màxim, doncs estem en fase 1 des del març de l’any passat i sembla que durant un any ben poc s’ha fet. En aquest enllaç podeu consultar l’estat de les obres de les noves construccions, els terminis oficials i les fases de construcció d’un edifici escolar: https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/infraestructures-educatives/index.html

Hem demanat reunió urgent amb l’Ajuntament per que ens estranya que ens hagin assegurat que els terminis s’estaven complint i que l’edifici començaria a construir-se l’any 2023. Quan tinguem més notícies us informarem.

En aquest enllaç podeu consultar el resum complet de la reunió.

Les famílies seguim al peu de canó lluitant pel Sala i Badrinas.