Proposta modificació estatuts: ampliació càrrecs Junta Directiva. Demanem 3 representants més.

Hola famílies,

Com bé sabeu el nostre centre ha crescut molt i encara continua creixent, el curs vinent ja tindrem 4rt d’ESO i l’institut escola ja oferirà tots els cursos.

Per això la nostra AFA també ha crescut, ara mateix som més de 400 famílies al centre i l’AFA ronda els 300 socis, Som una AFA potent, ben organitzada i estructurada. Tenim 12 comissions, participem del consell escolar, organ de govern del centre, i també de diversos organismes municipals com ara la Comissió Municipal de Menjador i el Pla Educatiu d’Entorn del Districte 3. Així mateix, formem part de la Pepeta, la Plataforma d’AMPAs i AFAS de l’Escola Pública de Terrassa i col·laborem amb l’Associació de Veïns del Barri del Segle XX i l’Esplai Segle XX, entre d’altres. Som moltes les persones voluntàries que dediquem part del nostre temps a millorar l’escola pública i participem en el dia a dia del centre i l’educació dels nostres fills i filles.

Ens trobem en un moment de canvi, es renoven dos càrrecs de la junta directiva després de dues legislatures. Ara mateix, l’envergadura de l’AFA és tal, que les tasques de gestió es fan feixugues.

Per aquest motiu, hem rebut la proposta d’ampliació de càrrecs de la junta directiva.afegint 3 vocalies, una per a cada etapa: Infantil, Primària i Secundària. Aquestes vocalies també farien d’enllaç amb les diferents comissions.

El que es vol és repartir les tasques entre els diferents membres de la junta. Per que no hi hagi una sobrecàrrega de feina en un sol càrrec i per poder focalitzar-se en temes més concrets. Si les tasques es reparteixen entre tots els membres de la junta directiva, tot i que cada càrrec tingui unes funcions específiques pròpies del càrrec, i es fa la feina en equip, si s’aconsegueix que les comissions siguin més autònomes també, la tasca de gestió i organització serà més fàcil.

Aquesta proposta de modificació d’estatuts es votarà en Assemblea Extraordinària el proper dia 30 de maig.

De manera que la junta directiva (òrgan de govern) quedaria formada pels següents càrrecs:

 • Presidència
 • Vice-Presidència
 • Tresoreria
 • Secretaria
 • Vocalia 1: infanil
 • Vocalia 2: primària
 • Vocalia 3: ESO

A part de la junta de delegades que representen els interessos de cada grup classe i fa de nexe de comunicació entre les famílies i l’escola, i les diferents comissions de treball de l’AFA. La junta directiva, les delegades i les persones responsables de les comissions es reuneixen periòdicament per tractar diferents temes, (organitzar activivats, extraescolars, socialització…) que es consensuen i voten en junta/assemblea.

Si us interessa ser vocal podeu enviar la vostra candidatura per email fins el dia 14 de maig a: ampasalaibadrinas@gmail.com.

Dades a indicar:

 • El vostre nom i cognoms,
 • Una fotografia tipus retrat
 • Num de soci,
 • Curs on estan els vostres fills/es.

Requisits indispensables per a presentar-se a qualsevol càrrec de la junta directiva:

 • Ser major d’edat,
 • Ser pare, mare o tutor legal del centre
 • Ser soci de l’AFA amb totes les quotes al dia.

Encara podeu enviar les vostres candidatures als càrrecs de Presidència i Vicepresidència. Tresoreria i Secretaria no es renoven encara.

Esperem la vostra candidatura.

L’AFA som totes les famílies del Sala i Badrinas!!!

Junta de l’AFA