Quan veurem l’edifici nou? reunió amb SSTT 14/03/2022

El dia 14 de març del 2022 vam tenir una reunió amb els Serveis Territorials del Departament d’Educació del Vallès Occidental. Us fem un resum de tot el que s’ha fet aquest darrer any

El 5 de març del 2021 es presentava la proposta sobre el nou edifici sorgida del procés participatiu on hi va participar tota la comunitat educativa.

Es va obrir un debat sobre la mida de la pista esportiva, si aquest havia de ser al mig del pati o no, sobre espai natural, sobre els metres quadrats cedits inicialment i els necessaris per encabir l’institut escola. Es va acordar que volíem espai natural, i que la pista esportiva no fos l’eix central del pati.

El 16 de març la direcció del centre es va reunir amb els serveis territorials i l’Ajuntament, per acabar de definir el projecte final seguint les indicacions del departament.

El 4 de maig vam tenir reunió amb el regidor d’Urbanisme, el Carles Caballero, per tal de saber quan començarien les obres d’enderroc i urbanització i demanar més metres quadrats per a la nova construcció i tenir un pati més gran per a encabir una pista esportiva de mides reglamentàries. Ens van indicar que les obres d’enderroc començarien al setembre i que cedirien una parcel·la de terreny extra pel nou edifici i el pati.

El 14 d’octubre comencen les obres d’enderroc i sembla que tot va segons els terminis que ens van indicar. En aquests enllaços podeu veure l’abans i el després:

Interior solar Sala i Badrinas

Enderroc façana

Enderroc fàbris Sala i Badrinas octubre 2021

Enderroc fábrica Sala i Badrinas gener 2022

Des de l’AFA vam demanar reunió de seguiment amb serveis territorials a l’abril, al maig i al juny del 2021. Al juny ens responen que contactaran amb nosaltres quan tinguin més informació. Insistim en que volem reunió per saber l’estat de la redacció de l’avantprojecte i la posterior licitació del projecte, i  que segons ens van dir, es podia fer paral·lelament a les obres d’enderroc i urbanització del solar. Al novembre del 2021 hi tornem insistir, i ens responen que ens convocaran en breu. Arribem a febrer i hi tornem a contactar. Finalment, ens convoquen pel 14 de març del 2022.

Les obres d’enderroc acaben al mes de gener del 2022 i comencen les obres d’urbanització.

El grup municipal de TxT, presenta una proposta de resolució al ple del mes de febrer, deixant sense efecte l’acord de 26 de febrer del 2009, d’aprovació definitiva de l’expedient de cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació, dels terrenys de la fàbrica Sala i Badrinas, i posant a disposició del Departament, lliure de càrregues, gravàmens, servituds i limitacions al domini, aquest solar.

Contactem amb la regidora d’educació, la Teresa Ciurana, per saber si aquesta proposta suposarà l’endarreriment en els terminis per la construcció del nou edifici i ens diuen que no.

El passat 25 de febrer del 2022 al Ple Municipal de l’Ajuntament de Terrassa s’aprova l’expedient de posada a disposició del Departament d’Educació, el solar de la fàbrica Sala i Badrinas, per destinar-lo a la construcció i posada en funcionament d’un institut escola. És una actualització de l’expedient de cessió a aprovat el 2009, on es cedien 5600m2 per a la construcció d’una escola i on ara es construirà un institut escola.

El dia 14 de març ens reunim amb serveis territorials per saber en quin punt ens trobem sobre l’avantprojecte i les obres de construcció del nou edifici.

Es van demanar més metres quadrats per construir l’institut escola, que es cediran. Però com que aquest terreny és propietat privada, s’han de fer uns passos patrimonials i urbanístics per a que l’Ajuntament en pugui fer la cessió. Aquest procediment es pot fer paral·lelament a la licitació de les obres del futur edifici. Llavors la licitació sortirà amb els metres quadrats cedits inicialment. Estan esperant a que l’Ajuntament faci aquesta cessió. Un cop es faci, s’enviarà a Barcelona per a que es pugui començar el procés de licitació de l’obra. Són 4 passos i és un termini molt llarg:

 • S’envia a Barcelona (3-6 mesos) estiu 2022
 • Es fa la redacció del projecte (9-12 mesos) estiu 2023
 • Es fa la licitació de l’obra (6-7 mesos) inicis 2024
 • S’executa l’obra (16-18 mesos) meitats 2026, se li suma la complexitat de les dues naus que s’han de mantenir.

Es calcula que estigui per meitats del curs 25-26 i funcionant amb normalitat a partir del curs 26-27.

Mostrem la nostra sorpresa, decepció i disconformitat amb aquest termini d’execució. Serveis territorials ens diuen que saben que el termini és llarguíssim i que no s’ha avançat degut a la pandèmia. Comentem que entenem que la burocràcia és lenta, que la covid no ha ajudat, que ja comptàvem amb que no seria pel curs 23-24, com havia sortit a la premsa, però sí comptàvem amb el curs 24-25, que era un termini que ens va donar el mateix arquitecte, i que la redacció de l’avant projecte i posterior licitació podien anar paral·leles a les obres d’enderroc i urbanització. No entenem la demora ni els plaços són els que ens van indicar.

Arribats a aquest punt, en el que tot apunta a que la construcció del nou edifici es demora un parell d’anys més del que ens havien dit i anirem camí dels 15 anys de “provisionalitat”. Una provisionalitat que per als nostres infants no ho és, perquè és la seva escola i se l’estimen, malgrat la terra que embruta els mitjons els encanta ser on son, i a l’institut van flipar al veure el gimnàs o la pista esportiva de l’espai compartit amb l’Auró, per això necessiten sentir que també és el seu espai que no hi som de lloguer.

Per tant, la direcció, amb el suport total de l’AFA, demana que els facilitin els recursos de personal i els espais necessaris per a poder desenvolupar i consolidar el projecte de secundària. Ja que el context de pandèmia i el fet d’estar en edificis separats no està contribuint a fer comunitat. És una dificultat més que ens trobem a l’obrir camí desde P3 i seguint amb l’ESO.

Demanem més espais, més personal i més estable, i reduir ratio que és el que ens havien promès. Per que el que ara importa és l’ARA i que els nostres infants i joves tinguin una educació pública d’excel·lència en les mateixes condicions d’igualtat d’oportunitats que la resta de centres escolars i instituts de Terrassa, ja que en quan a espais fa 11 anys que no és així.

El que demanem és que intentin escurçar els terminis al màxim, doncs estem en fase 1 des del març de l’any passat i sembla que durant un any ben poc s’ha fet. En aquest enllaç podeu consultar l’estat de les obres de les noves construccions, els terminis oficials i les fases de construcció d’un edifici escolar: https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/infraestructures-educatives/index.html

Hem demanat reunió urgent amb l’Ajuntament per que ens estranya que ens hagin assegurat que els terminis s’estaven complint i que l’edifici començaria a construir-se l’any 2023. Quan tinguem més notícies us informarem.

En aquest enllaç podeu consultar el resum complet de la reunió.

Les famílies seguim al peu de canó lluitant pel Sala i Badrinas.

Novetats sobre la construcció de l’edifici: reunió 15/12/2020

El propòsit de la reunió sol·licitada per l’AFA és el de fer el seguiment habitual de la construcció de l’edifici i també de les obres d’adequació de l’Auró per acollir el 2n curs de l’ESO, en aquesta ocasió no ens vam centrar tan en els mòduls, però també en fem seguiment. Us fem un resum de tot el que es va parlar i de les novetat que ens van explicar:

 • Obres adequació 2n curs de l’ESO a l’Auró
 • Estat de la situació: calendari
 • Procés participatiu
 • Urbanització, mobilitat i accessibilitat del solar

REUNIÓ DE SEGUIMENT COMISSIÓ INSTITUT ESCOLA 15/12/2020

Assistents:

 • Junta de l’AFA: Jessica Saduskie
 • Comissió Institut Escola: Javier Lacárcel, Marta Gascón, Toni Perales, Múnia Pastor
 • Equip directiu Institut Escola: Olga Martí, Bea Serrano
 • Ajuntament: Carles Caballero, Teresa Buch, Oriol Guilera, Francisco García, Iñigo Fages
 • Serveis Territorials Departament Educació: Jesús Viñas, Ester Rivera, Gemma Pérez

Excusats: Daniel Soto, Anna Martínez, Elisabet Notivoli, Paco Serrano i Teresa Ciurana

Comença la reunió fent un petit balanç positiu del darrer any, des de la noticia de la transformació en institut escola passant pel conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament.  Expressem la nostra grata sorpresa de veure com es van fent avenços malgrat la crisis sanitària, doncs pensàvem que el projecte de construcció quedaria en suspens. Veiem com a l’abril s’inicien els tràmits d’urbanització del solar per part de l’Ajuntament, com el ple de l’Ajuntament aprova un pressupost de 2.5milions d’euros per col·laborar en la construcció de l’edifici que d’una altra manera no hagués estat possible i s‘hagués allargat en el temps, com el Govern aprova la creació administrativa com a institut escola…Sembla poca cosa però són avenços enormes.

Expressem la nostra voluntat de voler participar activament en el disseny de construcció de l’edifici, volem que sigui un espai obert per connectar l’aprenentatge amb l’entorn, integrar el centre al barri, a la ciutat, amb una mirada 360º. A part, comentem que ara mateix estem en un lloc envejable malgrat els mòduls que trobarem a faltar l’espai verd i voldríem que el centre tingui zona verda.

Serveis Territorials s’interessa per saber com estan totes les famílies i els alumnes, sobre tot les famílies i alumnes de 1r d’ESO. Intervenen dues mares de 1r d’ESO que expliquen que estan molt satisfetes i els alumnes també, feliços de gaudir d’un edifici, d’un gimnàs… malgrat l’endarreriment en la instal·lació de la wifi i la col·locació de les mampares dels wc, i l’accident del sostre, que era totalment imprevisible i que es va solventar de manera diligent i ràpida. Comenten que han estat molt a gust a la BD3 mentre han durat les obres.

Obres adequació 2n curs de l’ESO a l’Auró

El concurs per l’adjudicació de les obres de la segona fase de l’Auró per acollir el següent curs de l’ESO ja està en marxa. Està previst que es resolgui entre gener i març per començar les obres quan acabi el curs el mes de juny del 2021.

Obres previstes:

 • Dues aules d’ESO a la segona planta a la dreta, just a sota d’on són les aules de 1r d’ESO. La segona planta no té cel ras per tant no hi ha perill que caigui el sostre.
 • Obres als lavabos compartits entre Sala i Badrinas i Auró
 • Millora fusteria ventilació entre aules
 • Posaran l’ascensor que ha de comunicar el gimnàs amb la tercera planta.
 • I milloraran la façana de vidre (segons les últimes informacions d’obres a la direcció del centre 15/01/2021)

Estat de la situació: calendari

Des de SS.TT,  volen deixar clar que el fet que la secundària estigui a l’Auró, en un estat de semi provisionalitat, no vol dir que s’hagi de ralentitzar el temps que queda d’estar en mòduls. Volen que infantil i primària deixin d’estar en aquesta provisionalitat el més aviat possible. I, tot i que aquest temps s’ha allargat massa, principalment per la crisis econòmica, hem de ser conscients que encara queda un temps llarg i que es fa difícil concretar el timing.

Francesc Garcia ens explica el calendari previst “idealment” i que pot variar:

 • Gener 2021: el procés comença amb el procés participatiu que es vol engegar al gener, partint de la normativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i la resta ho configura el centre partint de les necessitats d’espai des d’un punt de vista pedagògic. Durada d’un mes
 • Febrer-Març 2021: un cop estigui elaborat el document, amb el vist i plau de tots els agents implicats s’ha de presentar al departament que l’ha de validar.
 • Primavera 2021: el departament ha de presentar el projecte aprovat a l’empresa pública que ha de licitar el projecte. Aquest projecte ha de quadrar amb el projecte urbanístic de l’Ajuntament. Durada d’uns 6 mesos.
 • Finals segon semestre 2021-principis 2022: l’empresa pública ha de licitar l’obra. La durada és de 10/12 mesos.
 • Inici de les obres finals 2022-principis de 2023: la durada de les obres és d’uns 18 mesos.

Durada de tot el procés: entre 36 i 42 mesos.

Hem de tenir en compte que el terreny cedit inicialment (5600m2) era per a la construcció d’una escola d’infantil i primària de 2 línies, al transformar-se en institut escola es necessiten més metres quadrats.

 • Inicialment eren uns 3500m2 construïts escola d’infantil i primària de 2 línies ara es necessiten 4800m2 construïts institut escola de 2 línies
 • 1200m2 pista esportiva de 44×33: 2 pistes de basquet travesseres i 1 de futbol sala
 • Més l’espai de pati.

Queden uns 1800m2 per fer la pista i el pati, ja es veu que queda poc espai i per tant ja es contempla la possibilitat d’ampliar el solar cedit. De fet, Generalitat i Ajuntament ja ho estan parlant per que el que volen és tenir un millor institut escola.

Ens comenten que és un projecte complex per que el solar té dues naus amb sostres prefixats que s’han de conservar i ho fa una mica més difícil que construir des de 0. S’hi suma que hi ha un desnivell de 8/9 metres, 3 edats diferents…

L’edifici de l’Institut Escola Sala i Badrinas es construirà a la parcela E.2

Procés participatiu

En què consisteix el procés? És un procés participatiu col·lectiu, de tota la comunitat educativa i l’Ajuntament. Es tracta de fer una reflexió sobre la funcionalitat de l’espai des d’un punt de vista més pedagògic que no pas arquitectònic, doncs ja tenen un equip d’arquitectes que s’encarregaran de dir si és viable o no arquitectònicament. Necessitats funcionals del centre lligades al projecte educatiu (ara es fa a l’inici del procés, abans es feia al final). Si volem un centre sostenible, vidres dobles, plaques fotovoltaiques, 2 grups aula junts, espais tipus àgora, zones verdes, gimnàs gran… Es comenta que per construir una Teulada enjardinada s’ha de tenir en compte el manteniment i la seguretat. Hi ha limitacions d’espais, limitacions econòmiques, arquitectòniques…

L’Olga Martí, la directora del centre, comenta que per tenir el projecte ben fet cal temps i coordinació, que al gener és molt just tenir-lo, si es vol fer bé i amb tota la comunitat educativa. L’Ester Rivera comenta que al gener es per començar a parlar que no cal tenir la reflexió feta.

Envien la documentació explicativa de tot el procés a la directora el dia 16/12 i acorden que tindran una reunió explicativa de com funcionarà tot el procés a mitjans de gener. Segons ens informa la directora, tenen la reunió el dia 21 de gener. Després, l’AFA i la direcció es reuniran per coordinar tot el procés en el que ha de participar tota la comunitat educativa (docents, famílies i alumnes), també amb els veïns i l’Ajuntament per veure quines necessitats hi ha al barri i a la ciutat, com a centre enmarcat en el procés d’Educació 360º. Per tant, cap al febrer rebreu més informació del procés participatiu. I la veritat és que estem molt emocionades i il·lusionades de poder participar en el disseny del centre i de veure com es va materialitzant.

Urbanització, mobilitat i accessibilitat

Ens mostrem satisfetes per la bona sintonia i col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament per agilitzar el tema i anar de la mà, un 75% del cost va a càrrec de la Generalitat i l’altre 25% de l’Ajuntament. És un pas de gegant.

El Pla de millora urbana POUM 2008 en el que l’Ajuntament va fixar uns criteris per que es donés resposta a les necessitats urbanes del barri, s’ha de tenir en compte el que demanen els veïns, el que necessita la ciutat.

 • Criteris de conservació de les 2 naus, 1000m2 de naus que s’han d’aprofitar.
 • Vial entre el carrer San Sebastià, Baldrich, ctra de Rubí que marcarà un nou carrer.
 • La idea és fer una escola bressol municipal al mateix solar.
 • És un solar urbà, on hi ha d’haver espais verds, s’ha de contemplar l’aparcament, la mobilitat, l’accessibilitat, peatonal, càrrega i descàrrega, zona 30, camí escolar, zones verdes poliesportiu…

El Carles Caballero, regidor d’Urbanisme, comenta que el solar estarà urbanitzat per a que la canalla vagi per la zona amb total seguretat, no anirà per descampats, ni carrers sense asfaltar. El projecte d’urbanització es portarà al ple de gener per aprovar a la 2ª junta de govern. Ens ensenyaran un plànol.

Excavadores treballant al terreny del solar

Una part de tot el solar és per a construcció de vivendes privades i són les constructores les que han d’urbanitzar la zona. Donat que es mostren reticents, l’Ajuntament adoptarà mesures de pressió per a que els bancs comencin a urbanitzar.

Volem un sistema educatiu obert, amb espais emmarcats en l’educació 360, l’ús del centre educatiu fora de l’horari lectiu és d’ús públic, i a part de les necessitats del centre també buscarem usos per la comunitat.

El director del serveis territorials, Jesús Viñas, acaba la reunió fent un agraïment especial a la tasca de l’equip directiu i l’equip docent, pel seu esforç per obrir l’escola, també agraeix al PAS i a les famílies la seva ajuda.

L’escola és un servei públic i social molt important que havia d’obrir, i ho ha fet gràcies a la feina de tota la comunitat educativa.

Comissió de seguiment de l’institut escola i Junta de l’AFA

Esperant que es posi la primera pedra

Esperant que es posi la primera pedra

I sembla que per fi es comença a materialitzar, després d’anys sense cap moviment a la nau de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas s’hi veuen màquines i gent fent proves al sòl.

Aquest passat mes de febrer, tot just feia un any que ens reuníem amb el Director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació del Vallès Occidental per parlar de la construcció de l’edifici i del futur dels alumnes que acabaven 6è. El resultat de la reunió no va ser l’esperat i va donar lloc a una intensa mobilització de les famílies durant setmanes  per la construcció de l’edifici i defensa del projecte educatiu de l’escola i la seva continuïtat a la secundària. Mentrestant, l’AMPA seguíem picant pedra per aconseguir el nostre objectiu: l’edifici i la continuïtat a la secundària.

El 30 d’abril del 2019 aconseguíem el primer pas: el Govern anunciava l’aprovació d’un pressupost extraordinari de 104,7 milions per a la construcció i remodelació de 27 centres educatius. Un d’aquests centres era l’Escola Sala i Badrinas. Després de 9 cursos, per fi la construcció de l’edifici de l’escola entrava en pressupostos. Per fi, la reivindicació del barri i de les famílies es feia realitat, malgrat que tot apuntava a que encara ens quedaven uns quants anys més en barracons, doncs el Departament d’Ensenyament es comprometia a construir el nou edifici en els pròxims quatre anys.

Mentrestant, els membres de la comissió d’edifici i la Junta de l’AMPA no descansàvem i seguíem fent una feina àrdua i invisible, de reunions amb les dues administracions i les diferents forces polítiques.

El 12 de novembre del 2019, aconseguíem el segon pas: el Director dels serveis territorials, Jesús Viñas, convoca un Consell Escolar Extraordinari per comunicar oficialment la transformació de l’escola en institut escola el curs 2020-21. Donant així resposta a la reivindicació (més que justa) de les famílies que demanaven la continuïtat del projecte educatiu a la secundària. De forma provisional, i durant el temps que durin les obres, els alumnes de l’ESO del Sala i Badrinas cursaran el seus estudis a l’Escola Auró de la ciutat, a l’altra banda del parc de Vallparadís. L’AMPA i la direcció del centre valorem positivament aquesta solució, tant per la proximitat del centre amb els barracons, com per què l’Auró té espais adients i suficients per allotjar els alumnes del futur Institut Escola Sala i Badrinas. A més, les obres de rehabilitació que es facin a l’escola Auró quedaran pels alumnes del futur.

El 17 de gener del 2020 l’Ajuntament i el Departament d’Educació  es reuneixen i arriben a un acord per avançar en el projecte de l’Institut Escola Sala i Badrinas, amb la creació d’una comissió tècnica.

I mirant enrere, ves per on, qui ens anava a dir, que ara, un any després, seríem on som. Les paraules s’han tornat fets i els compromisos acordats amb la comunitat educativa es comencen a materialitzar. L’AMPA estem satisfetes per la bona voluntat i predisposició de les dues administracions per col·laborar i agilitzar la construcció de l’edifici.

El 10 de febrer, “el conseller Josep Bargalló i l’alcalde, Jordi Ballart, prèviament a la signatura del conveni, van visitar les instal·lacions actuals de l’Escola Sala i Badrinas. El centre té actualment 473 alumnes matriculats entre P3 i 6è de primària. Creada el curs 2011-2012, l’escola basa els seus fonaments en els pilars de l’educació plurilingüe, la innovació educativa, la inclusió i la coeducació. Després de visitar les instal·lacions del centre, Bargalló i Ballart van mantenir una reunió amb l’equip directiu i membres de l’AMPA. Posteriorment es va fer una visita als terrenys del futur Institut escola Sala i Badrinas, a l’antiga Fàbrica Sala i Badrinas, que es preveu en una pastilla de 5.600 m2, amb  dues construccions de 1.027 m2, a rehabilitar.

Un cop visitat el solar on es preveu la construcció del centre, la comitiva, integrada entre d’altres pel delegat del Govern de la Generalitat, Juli Fernández; el director dels Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental, Jesús Viñas; la tinenta d’alcalde de Cicles de la Vida i regidora d’Educació, Teresa Ciurana; i la regidora del Districte 3, Mónica Polo, es va desplaçar a l’Ajuntament de Terrassa.”

QualificacionsSolar de la fàbrica Sala i Badrinas, l’Institut Escola es construirà a la parcela E.2

I aconseguíem el tercer pas: es va signar el protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Terrassa per a l’execució de les obres de l’Institut escola Sala Badrinas, de dues línies.

Tot i que cap administració ha concretat un calendari d’execució, seguim en fase 1 de les 9 que hi ha, confiem en que es dugui a terme tant aviat com sigui possible. I un altre pas endavant és que l’Ajuntament hagi arribat a un acord amb la Generalitat per avançar l’import corresponent al cost de les obres per avançar en la licitació, adjudicació i contractació de la redacció del projecte, i l’execució de les obres, tot esperant-ne el retorn de la Generalitat.

El 24 d’abril s’inicien els tràmits per urbanitzar el terreny de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas.

El 30 de setembre el ple de l’Ajuntament aprova una resolució per aportar 2.2 milions d’euros per a la nova construcció de l’edifici de l’Institut Escola Sala i Badrinas. Està previst que le obres comencin el 2021 i que durin 3 ó 4 anys.

El 13 d’octubre el Govern aprova la creació administrativa de l’Institut Escola Sala i Badrinas i de l’Institut Escola Antoni Ubach.

Anem avançant passet a passet, fins arribar a la col.locació de la primera pedra i la inauguració de l’edifici. Si més no, no defallirem, aquí estarem per garantir que no s’eternitzi aquesta “provisionalitat” que per a nosaltres ja fa molt que no ho és. No dubteu que lluitarem i tornarem a sortir al carrer si fa falta.

Mirem al futur amb confiança, il·lusió i esperança, un nou repte que inicien els mateixos alumnes que van començar a P3 el 2011,un projecte en el que hi han confiat totes les famílies que han anat venint, fent créixer l’escola i ser el que és. Amb la tranquil·litat i confiança que ens dona tenir l’equip directiu que tenim, estem segures que sabrà resoldre tots els reptes com ha anat fent fins ara. I un equip docent dedicat i implicat que demostra cada dia que el que fa ho fa amb ganes posant el millor que tenen.

El que més ens agradaria és que aquests alumnes que ara fan 6è, la primera promoció que acaba l’etapa de primària en barracons, pugui gaudir també de l’edifici de l’institut escola. Confiem, doncs, en que les dues administracions faran el possible perquè finalment s’escurci aquest temps.

Tota la comunitat educativa participarem activament en el disseny de l’institut-escola per connectar-la amb el barri i la ciutat. Ja posats, per que no, demanar una pista i un pavelló esportiu, una piscina i disposar d’equipaments comunitaris. O l’escola bressol i la llar d’avis que també fan falta al barri. Estem segures que la urbanització de l’antiga fàbrica dinamitzarà el barri del segle XX, un barri inacabat però que té molt potencial.

Enguany celebrem el 10è aniversari del centre! Han passat 10 anys des que la primera promoció va començar aquesta història, la nostra història, la història de l’Escola Sala i Badrinas i que seguirà fent història amb l’Institut Escola. Aquests nens i nenes, que van començar amb 3 anys i que ara en tenen 12, seran sempre la primera promoció, obrint camí i la seguiran d’altres promocions fent crèixer el projecte Sala i Badrinas i aprenent curs rere curs. La crisis de la Covid19 ha fet que l’últim  trimestre hagi estat molt estrany, amb un final de curs trist, agredolç i sense abraçades. Perquè, tot i que continuaran a la secundària, no han pogut tancar aquesta etapa amb la festa que mereixien.

Estem molt satisfetes de poder dir que el 1r curs de l’ESO va arrencar el 14 de setembre amb la “normalitat” covid. Un mes després faltaven les portes dels WC i la WIFI però vist pel que hem passat va ser un mal menor que es va acabar solucionant.

#SomSalaiBadrinas #Fembarri #Femciutat

Junta de l’AMPA

Plantem una llavor pel nostre entorn

Vols fer de l’entorn de l’escola un espai més amigable i verd, on es respiri un aire més pur?

Vols reaprofitar les samarretes de la reivindicació?
👉🏽 Vine el dia 28 a posar la teva llavor i a revifar la samarreta STOP Barracons!
🌻Farem jardineres casolanes, amb ampolles de plàstic reciclades i plantarem plantetes aromàtiques. Les penjarem al voltant de la valla del pati d’infantil.
👕 Porteu les samarretes de la reivindicació. Les tornarem a estampar per donar-los una segona vida! O una blanca si voleu. Per que ja és una realitat, ja som l’Institut Escola Sala i Badrinas!!!
🎵 Hi haurà música mentre fem les manualitats!! I també berenar a la porta de l’escola de la comissió de colònies, per que no us hagueu de preocupar de res aquell dia.

✏️ Apunta’t AQUÍ fins el dia 26 de febrer per saber quants serem.

🍶 Si tens ampolles de 1’5 litres portar-les aquell mateix dia (l’AMPA en tindrà, però millor que en sobrin!)
Al Sala i Badrinas caminem juntes  compromeses amb el nostre 🌍

Realistic Hand Plants Ecology Illustration
Ecology concept on green blurred background with tree, plants in ground on realistic female hand vector illustration

Drets imatge Vector de Árbol creado por macrovector – www.freepik.es

 

Convocatòria Assemblea Extraordinària de socis 10 de desembre 2019

Benvolgudes famílies,

Us convoquem a tots i totes a l’Assemblea extraordinària de socis de la nostra AMPA.

L’objectiu principal d’aquesta assemblea és explicar-vos la decisió de serveis territorials del Departament d’Educació de transformar la nostra escola en institut escola i que l’edifici s’inauguri ja com a Institut Escola.

L’Escola i l’Ampa vam enviar el comunicat oficial conjunt el dia 14 de novembre, però creiem que aquesta assemblea és necessària per explicar-vos el que saben a dia d’avui, i encara més que tingueu l’oportunitat d’aclarir dubtes o inquietuds que pogueu tenir i també per que pogueu fer les vostres suggerències

DATA: 10/12/2019

LLOC: MENJADOR DE L’ESCOLA

HORARI: 18:15h

ORDRE DEL DIA

 1. Comunicat oficial a les famílies sobre l’Institut Escola Sala i Badrinas.
 2. Precs i preguntes

Preguem màxima assistència i puntualitat, doncs ja sabeu que en aquestes reunions es l’única oportunitat que tenim de debatre temes importants entre tots/totes.

Si necessiteu servei de canguratge, ho podeu fer sol.licitar aquí fins el dia 7 de desembre, doncs hem de demanar el servei amb antelació.

 

Ja som institut-escola Sala i Badrinas!
Ens veiem per l’escola

Junta de l’AMPA 28 de novembre de 2019