Al juliol, la quota de l’AFA pel curs 2022-23

Benvolgudes famílies,

Us informem que el període de pagament de la quota anual de socis pel curs 2022-23 es pot fer durant tot el mes de juliol, i la quota anual queda com segueix:

Us informem que el període de pagament de la quota anual de socis pel curs 2022-23 es pot fer durant tot el mes de juliol, i la quota anual queda com segueix:

 • 30€ per família, tant per a noves famílies sense germans al centre com per a famílies amb fills ja escolaritzats al centre

Per tal de formalitzar la inscripció a l’AFA cal seguir dos passos:

 • Fer el pagament d’aquesta quota de l’1 al 31 de juliol.

Compte corrent on heu de fer l’ingrés o transferència:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
ES38 0182 8315 4302 0151 3526

Com a concepte indiqueu: nº de soci/COGNOMS

 • Inscripció/renovació a través del formulari online a partir del 1 de juliol (cal tornar-lo a omplir)

Perquè us demanem que ompliu aquest formulari?

L’AFA és una associació cada cop més gran i la gestió de tots els socis és cada dia més difícil. Per això us demanem ajuda, omplint el formulari. Gràcies a ell:

 • Tenim les vostres dades actualitzades, per poder enviar-vos les comunicacions, enquestes, convocatòries d’Assemblees
 • Tenim les autoritzacions degudament actualitzades.
 • Legalment tots els socis i sòcies de l’AFA han d’estar inscrits al registre de l’AFA. Per la cobertura de l’assegurança de responsabilitat civil hem d’indicar nombre total de persones associades.

De les 389 famílies de l’escola aquest curs es van inscriure a l’AFA 303.

No sabeu si consteu com a socis? Us n’heu oblidat? Seguiu llegint..

 • Ens trobem famílies que han omplert el formulari d’inscripció, però que no han fet el pagament de la quota
 • Ens trobem pagaments que no sabem de qui són per que no han indicat cap concepte: sense cognoms ni num de soci.
 • Ens trobem pagaments de famílies que no s’han registrat al formulari d’inscripció
 • Ens trobem amb famílies que arriben a acords de pagament amb l’escola però que no ens ho comuniquen i no ho sabem
 • Ens trobem famílies que ja no volen ser de l’AFA i no ens ho han comunicat

Si us plau, si sou qualsevol d’aquestes famílies ens podeu escriure a: ampasalaibadrinas@gmail.com

Perquè ser de l’AFA comporta pagar una quota?

L’AFA no té cap afany recaptatori ni de lucre, l’únic que ens mou és el benestar de tots els alumnes i que tinguin el millor en la seva educació a l’escola.

Totes les persones que formem part de la junta directiva, delegades i comissions som voluntaris, no cobrem per realitzar aquesta tasca en la que creiem i que és per un bé comú.

Els euros que cada any es paguen com a quota permeten:

 • Dur a terme el projecte de socialització de llibres que comporta un gran estalvi per les famílies.
 • Invertir en millores pel centre i que repercuteixen en TOTS els alumnes de l’institut escola. Us en posem alguns exemples:
  • compra de material per les classes
  • compra de material pel pati
 • Gaudir del servei d’extraescolars i matiners servei que gestiona l’AFA a un preu més baix, el canguratge a preu simbòlic per a les reunions presencials.
 • Participar del voluntariat del centre, doncs per a que l’assegurança us cobreixi heu de ser socis (normativa legal).
 • Pagar festes obertes a tot l’alumnat de l’escola, ja que no excluim a cap infant per cap motiu, xerrades gratuïtes que organitza l’AFA o a preus més econòmics, descomptes en les fotografies de nadal quan aquestes es puguin fer.
 • Manteniment de l’associació:
  • assegurança en cas d’accident, que cobreix les activitats de l’AFA com les festes o altres activitats fora de l’horari escolar
  • assegurança de resposnabilitat civil que cobreix als voluntaris que acudeixen al centre ja sigui per a realitzar acompanyaments, com per a fer tallers, ajudar als mestres a l’aula….
  • assessorament legal en cas que es necessités
  • assegurança de protecció de dades…

És a dir, la quota acaba beneficiant a tot l’alumnat i les seves famílies!!!!!

I si no vull ser soci/a?

A l’AFA estem obertes a escoltar les famílies i les seves propostes, queixes i inquietuds. Us podeu comunicar amb les delegades de cada classe i també contactar amb la junta per email (posar e-mail). Estarem encantades d’atendre-us.

Si no podeu fer front als pagaments, des del centre sempre s’ha ofert la possibilitat de buscar les solucions que millor s’adaptin a les vostres necessitats.

Si tot i així, no voleu ser socis de l’AFA ho entenem, no és pas obligatori, però us demanem que ens ho comuniqueu, enviant un correu a ampasalaibadrinas@gmail.com.

Aquelles famílies que no volen ser sòcies de l’AFA han de pagar íntegrament la quota de material i llibres de l’escola. L’AFA ho notifica al centre i el centre informa a aquestes famílies de l’import a pagar.

Per adherir-se al projecte de socialització de llibres cal ser soci de l’AFA des que es matricula per primer cop al centre i cal estar al dia de tots els pagaments (la taula de pagaments pel curs 2022-23 estarà disponible en breu al bloc del centre). Per reenganxar-se al projecte i tenir descompte s’ha de tenir totes les quotes pagades (aprovat en CE). Podeu consultar els beneficis de la socialització de llibres i altre material no fungible en aquest document: Què és la socialització de llibres?

Ser soci de l’AFA és molt més que pagar una quota. És participar de la vida del centre i en la millora de la qualitat de l’educació dels nostres fills i filles.

16 de juny del 2022

Junta de l’AFA de l’IE Sala i Badrinas

INFORMACIÓ PROCEDIMENT SOL·LICITUD AJUTS MENJADOR ESCOLAR CURS 2022-23

Per a la vostra informació, a partir del dia 25 d’abril comença el procediment de Sol·licitud d’Ajuts de Menjador Escolar del Curs 2022-23.

Descarregar el document informatiu

SOL·LICITUD D’AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2022-23
del 26 d’abril al 13 de maig
A partir del dia 25 d’abril enviarem a totes les famílies, que durant el
curs escolar 2021-22 han presentat sol·licitud d’Ajut de Menjador, un
SMS amb un enllaç on podran visualitzar l’Esborrany de l’ajut de
menjador.


Si les dades que consten a l’esborrany son correctes, només hauran
de clicar SIGNAR a la pantalla del mòbil per VALIDAR
L’ESBORRANY. I per finalitzar el tràmit els demanarà que facin una
foto al seu DNI/NIE o Passaport i tramitin la validació. A partir del
moment que rebin l’SMS ja podran validar l’esborrany.


Si les dades no son del tot correctes i cal comunicar alguna variació
(noms erronis, adreces, nens sol·licitants de l’ajut, escola, etc…): al
mateix esborrany hi trobaran un enllaç de la Seu Electrònica, que els
portarà de forma ràpida i senzilla al tràmit de MODIFICACIÓ DE
L’ESBORRANY .
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7946


Si necessiten suport i orientació per la tramitació de la sol·licitud de
l’Ajut de Menjador Escolar, podran sol·licitar CITA PRÈVIA als Punts
d’Orientació Social.


Les famílies que volen presentar una SOL·LICITUD NOVA ho podran
fer per dues vies :
a. SEU ELECTRÒNICA :
Seu electrònica : Tràmit de sol·licitud nova per Ajut de Menjador.
Al formulari cal introduir les dades de la unitat familiar i dels
menors pels quals es sol·licita l’ajut. I hi ha l’espai per penjar-hi
la documentació addicional, si s’escau.
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=3501
b. CITA PRÈVIA
Si necessiten suport i orientació per la tramitació de la sol·licitud
de l’Ajut de Menjador Escolar, podran sol·licitar CITA PRÈVIA
als Punts d’Orientació Social.
Àrea Drets Socials
Serveis Socials

CITA PRÈVIA
Poden sol·licitar cita prèvia del 26 d’abril al 13 de maig de 2022

Servei SocialsAjuntament de Terrassa
Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones

Crtra. Montcada, 596Tel.93 739 70 00

Tel. 93.731.59.82
bequesmenjador@terrassa.catwww.terrassa.cat