25 de novembre: eleccions al Consell Escolar, vine a votar!

Com bé sabeu aquest curs hi ha eleccions al Consell Escolar dels Centres Escolars. Us encoratgem a participar-hi ja que és l’òrgan més important del centre i és on es prenen les decisions més importants sobre l’educació dels nostres fill i filles.

Aneu a votar el 25 de novembre de 08:30h a 17:00h.

En el cas del Sala i Badrinas es renoven 3 representants de les famílies i aquí us presentem els 5 candidats: Cindy Poignard, Munia Pastor, Albert Sarmiento, Juanlu Gil i Vanessa Sola:

L’Esplai Segle XX organitza el casal de nadal

Hola famílies!

L’Esplai Segle XX ha organitzat un casal de nadal ben divertit per a infants i joves del barri i de la ciutat.

Del 23 de desembre al 7 de gener ambdós inclosos, de 9 a 14h amb opció de matiners i dinar de carmanyola.

Programa d’activitats:

Per fer la inscripció heu de reservar hora en el següent enllaç: https://doodle.com/poll/kxp2rewwynmpx4ii

Més info a esplaiseglexx@gmail.com

Voleu polvorons?

Com altres anys algunes famílies dels nens i nenes que aquest curs van de colònies, (P5, 2n, 4t, 6è i 2n d’ESO) venen polvorons, per recollir diners i que surtin una miqueta més econòmiques.

Podeu triar d’entre tot el Catàleg de El Patriarca i demanar els productes que volgueu, o bé a alguna família dels cursos que us hem esmentat anteriorment, o bé enviant un correu a la comissió: colonies.ampa.sb@gmail.com i us diran qui en ven.

Teniu fins el dia 3 de desembre per passar la vostra comanda, un cop la passeu us informaran del dia per recollir-la.

Beques per a extraescolars

Us informem que s’han aprovat les noves Bases específiques i Convocatòria de prestacions per a activitats extraescolars, curs 2021-2022.

OBJECTE D’AQUESTES PRESTACIONS:

Aquestes prestacions econòmiques van destinadesa contribuir al finançament de les despeses per a activitats extraescolars, dirigides a infants i joves, en el curs escolar 2021-2022 i organitzades a la ciutat de Terrassa.


PERSONES BENEFICIÀRIES:
Podran ser persones beneficiàries de les prestacions econòmiques per a activitats extraescolars per curs 2021-2022, els infants, adolescents i joves amb edat compresa entre els 3 anys (complerts com a màxim el 31-12-2021) i els 18 anys, residents legalment al municipi de Terrassa. Excepcionalment, per persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%, l’edat de la persona beneficiària s’amplia fins els 22 anys.

QUI HO POT SOL·LICITAR?

Les mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció d’infants, adolescents i joves.

Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o jove per convocatòria.

L’import màxim de la prestació atorgada serà de 300 euros per infant o jove. L’import màxim de prestació per unitat familiar serà de 750 euros.


CONCEPTE DE LES PRESTACIONS:

Aquestes prestacions econòmiques es podran concedir per finançar despeses en concepte d’activitats extraescolars: activitats fora d’horari escolar, en període lectiu i al llarg del curs escolar.

Per tant, no seran objecte d’aquestes prestacions, les activitats d’estiu o d’altres activitats realitzades durant períodes de vacances escolars.


TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini per a la presentació de sol·licituds serà del 16 al 25 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

COM ES POT TRAMITAR?

La sol·licitud i la documentació imprescindible s’haurà de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa.
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=8036

Per a aquelles persones que no disposin de mitjans informàtics propis o dels coneixements necessaris per a fer el tràmit en línia de manera autònoma, podran sol·licitar cita prèvia als Punts d’Orientació Social.
https://www.terrassa.cat/punts-orientacio-social

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE QUE CAL PRESENTAR, EN TOTS ELS CASOS:
A la Seu Electrònica es disposarà dels 3 formularis. Que podeu descarregar també a cada punt

1. Declaració responsable, signada per la persona sol·licitant de la prestació i amb el consentiment de la declaració de dades de tota la unitat familiar.

En aquest imprès, s’han de declarar els ingressos que percebin:

-L’infant/jove per qui es sol·licita la prestació.
-Mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció. En el cas de custòdies compartides, ambdós progenitors, encara que no convisquin.
-Nou cònjuge o persona unida per anàloga relació.
-Germans/es de l’infant/jove, menors de 25 anys, solters/es i que convisquin en el domicili familiar.

2. Full d’Autorització de pagament de la prestació, correctament emplenat, signat i segellat per l’entitat/empresa.

3. Pressupost de l’activitat, signat i segellat per l’entitat/empresa organitzadora, i que inclogui les següents dades:

-Nom i cognoms de l’infant o jove participant a l’activitat.
-Empresa/entitat organitzadora.
-Lloc de realització.
-Data d’inici i data de finalització de l’activitat.
-Dies de la setmana i horari de realització de l’activitat.
-Cost total de l’activitat.

RECORDEU: Si no s’adjunta la documentació obligatòria, NO es podrà donar tràmit a la sol·licitud.


RESOLUCIÓ:

Un cop resoltes les sol·licituds presentades, la seva resolució es notificarà electrònicament a la persona sol·licitant, mitjançant l’enviament d’un SMS al mòbil facilitat.


FORMA DE PAGAMENT:
El pagament de l’ajut s’efectuarà sempre directament a les entitats o empreses organitzadores de les activitats.

Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
Per dubtes i/o consultes, contacteu amb nosaltres a través de la bústia: prestacionssocials@terrassa.cat

En cas que no els vostres fills/es no facin extraescolars per motius econòmics, consulteu amb l’entitat que organitza les extraescolars que us interessin, si poden condicionar la matrícula a la concessió de la beca. En el cas de les extraescolars del Sala i Badrinas podeu consultar amb Unió Lleure enviant un mail a info@uniolleure.cat o a Món Idiomes enviant un mail a monidiomes@monidiomes.com

La Carme, es jubila

El divendres la Carme Riera es va jubilar, després de dedicar un munt d’anys a ser mestre.

Per la tarda, l’escola li va dedicar una petita festa de comiat molt emotiva, amenitzada per la Big Band del Sala i Badrinas, acompanyada d’un fort aplaudiment de tots els nens i nens des de P3 fins a 2n de l’ESO, mestres, PAS i famílies que estaven a la porta.

L’AFA en representació de les famílies li vam atorgar el Diploma a la primera jubilida del Sala i Badrinas.

Us deixem unes fotos del moment i la transcripció de la dedicatòria que li vam escriure

Estimada Carme Riera,

No et direm qui som, no per anonimat, si no perquè de ben segur que no recordes els nostres noms, però si recordes aquells que t’importaven, els noms dels teus alumnes.

Som les mares i pares de la Mercè,de la Laia, del Roc, del Toni, d’en Pau, d’en , de la Paula, d’en Nil, de l’Ainhoa, de l’Ona, d’en Pol, de l’Adrián i molts altres que mai t’oblidaran.

Pensàvem què podríem dir de tu, però a banda de que ets una mestra meravellosa, la teva feina parla per si mateixa. Has ensenyat a pensar els nostres nens, a escriure, a parlar, a ser lliures de ser com eren, a ser autonoms i infinites coses més, que sempre quedaran en ells.

Tens una gran capacitat per educar en tots els aspectes i esperem que la continuïs utilitzant, envers el bé de la societat que necessita més persones com tu, encara que ja no sigui com a mestra. 

T’agraïm la teva implicació amb els nostres fills i filles i envers el projecte del Sala i Badrinas que sempre tindrà la teva petjada.

Desitgem que siguis molt feliç durant la teva jubilació i si veus que enyores molt els nens te’ls podem enviar a estonetes.

Una gegant abraçada

Gràcies per tot Carme i a disfrutar de la jubilació

Junta de l’AFA