Gestió de socis

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

Amb l’objectiu de cumplir amb la llei sobre protecció de dades, que va entrar en vigor el maig de 2018, ens veiem obligats a demanar-vos que formalitzeu la vostra inscripció a l’AMPA. Al següent enllaç us podeu descarregar el document sobre la protecció de dades.

Circular Llei de Protecció de Dades

Alta de nous socis i renovació de socis.

Si voleu formar part de l’Associació de Famílies de l’Institut Escola Sala i Badrinas, així com gaudir de les activitats que organitzem a més de beneficiar-vos del descompte per la socialització de llibres, de descomptes en xerrades i sortides, i accedir al servei d’extraescolars, matiners i tarders inscriviu-vos a l’AMPA, omplint el següent formulari: formulari d’inscripció a l’AFA

Us demanem que ompliu aquest formulari web tant si és una alta nova com una renovació, teniu com a màxim el dia 31 de juliol del 2022. Us arribarà un correu de google amb les respostes al formulari, és la còpia de l’alta/renovació.

Les altes noves són les inscripcions de les noves matrícules sense germans al centre i el número de soci us el farem arribar quan rebem la inscripció perque el pogueu indicar al fer el pagament de la quota de soci. S’assigna un sol num de soci relacionat amb i aquest serà el mateix durant tota l’escolarització.

Les renovacions són tant les inscripcions de les noves matrícules amb germans al centre com les inscripcions dels alumnes matriculats en cursos anteriors. És a dir, els que ja eren socis el curs 2021-22. El número de soci és el mateix que ja teniu del curs passat i és vàlid per tota l’escolarització.

En el cas de les reactivacions dels socis que s’hagin donat de baixa i que es vulguin tornar a associar també ho han de sol.licitar a través del formulari web.


L’alta, renovació o reactivació quedarà confirmada un cop rebem la còpia del justificant de pagament de la quota de l’AFA, que és de 30€ per família, i s’ha de fer durant el mes de JULIOL. El podeu enviar a: ampasalaibadrinas@gmail.com

Compte bancari on fer l’ingrés o transferència:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
ES38 0182 8315 4302 0151 3526

Com a concepte indiqueu: nº de soci/COGNOMS

Us recomanem que conserveu una còpia del justificant de pagament.

Aquelles famílies que tingueu dificultats econòmiques podeu contactar amb la secretaria del centre escolar per trobar una solució. Us demanem si us plau que informeu a l’AFA de l’acord al que hagueu arribat.


Us podeu descarregar les instruccions al següent enllaç: Carta soci ampa 2022-23

Modificacions de dades i baixes de socis