Documents d’interès

Aquí trobareu contactes, enllaços i documents que poden ser del vostre interès al llarg del curs.

 

MENJADOR 2021-2022

MENÚS 2021-2022

SETEMBRE TOTS

SETEMBRE BASAL

OCTUBRE TOTS

OCTUBRE BASAL

NOVEMBRE TOTS

NOVEMBRE BASAL

DESEMBRE TOTS

DESEMBRE BASAL

GENER TOTS

GENER BASAL

FEBRER TOTS

FEBRER BASAL

MARÇ TOTS

MARÇ BASAL

ABRIL TOTS

ABRIL BASAL

MAIG TOTS

MAIG BASAL

JUNY TOTS

JUNY BASAL

ESCOLA SALA I BADRINAS
INFORMACIÓ NOVA INSCRIPCIÓ AL MENJADOR CURS 2021-22
Instruccions per a fer l’alta d’un usuari que no té germans al centre i/o és la primera vegada que fa ús del servei de
menjador (en cas de tenir germans que han fet ús durant el curs 20/21, rebran correu amb instruccions):
*WEB HABILITADA A PARTIR DEL DIA 30 D’AGOST 2021
1-Accedir a la web: iara.serhsfoodeduca.com
2-Anar a sol·licitud d’alta nova (per usuaris no registrats durant el curs 2020-21 i sense germans que
hagin fet ús durant el curs 2020-21)
3-Codi de centre: 50557 (un cop introduït rebrà un e-mail)
4-Seguir instruccions que ha rebut al correu indicat
5-Confirmi el seu registre per continuar l’alta
6-Omplir totes les dades de la pantalla sol·licitud d’alta:
– Imprescindible marcar “sol·licitar servei menjador
– Forma de pagament : Domiciliació bancària (cobrament del 6 al 9 de cada mes)
Carta de pago amb codi de barres (pagament abans del 9 de cada mes)
*Recordem que els cobraments s’efectuen per avançat.
*IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓ AL MENJADOR, TANT USUARIS FIXES COM ESPORÀDICS)
En cas de dubte pot contactar amb:
A partir del 30/8: Oficina SERHS TERRASSA –Telf. 93 854 48 02– e-mail: oficina.terrassa@grupserhs.com

REBUTS I PAGAMENTS MENJADOR 2021-2022

FORMES DE PAGAMENT REBUTS DEL MENJADOR
*CARTA DE PAGAMENT AMB CODI DE BARRES *PER DOMICILIACIÓ BANCÀRIA *APP SERHS FOOD EDUCA (GRATUÏTA)
COMPRA DE TIQUETS ESPORÀDICS: APP SERHS FOOD EDUCA I OFICINA (dilluns a divendres de 9 a 13h)
PAGAMENT DE REBUTS: El sistema de pago de la quota mensual del servei de menjador és el següent:

  • Pagament per CARTA DE PAGAMENT AMB CODI DE BARRES: s’haurà realitzar el pagament del 6 al 9 de cada mes als bancs indicats a la carta (caixers automàtics de BBVA/CaixaBanc-LaCaixa) o amb l’APP, SEMPRE PAGAMENT PER AVANÇAT. En cas de fer el pagament després del dia 09 de cada mes, s’incrementarà en 5€ el total del rebut per pagament fora de plaç.
  • Pagament per DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: Els rebuts es giren al banc (al compte indicat per la família a la INSCRIPCIÓ DE MENJADOR), SEMPRE PER AVANÇAT, entre els dies 6 i 9 de cada mes a partir d’Octubre.

El rebut del mes de SETEMBRE es cobrarà del 26 al 30 de setembre.
Es cas de devolució del rebut bancari del mes en curs, es procedirà segons el protocol d’empresa, en el que es comunicarà la devolució del rebut i s’indicaran les instruccions per tal de solucionar-ho dins del mes en curs. En els casos en que no es compleixi el termini, el servei de menjador quedarà suspès a partir de la data que s’informarà mitjançant carta a l’usuari/ària.

La devolució d’un rebut genera una extra de 5 euros per rebut retornat que es sumaran al deute, en el cas de dos rebuts retornats automàticament queda exclòs de la DOMICILIACIÓ passant a CARTA DE PAGAMENT.

TIPOLOGIA D’USUARI:

  • USUARI FIX: es considera usuari fix aquell que fa ús del menjador de 1 dia a 5 dies a la setmana, sempre els mateixos i especificant a la inscripció els dies d’ús. (Exemple: de dilluns a divendres. Exemple: dilluns. Exemple: Dimarts i dijous).
  • USUARI ESPORÀDIC: es considera usuari esporàdic aquell que fa ús dies esporàdics sense especificar.
    *Els usuaris que fan servir un patró d’ús variable es consideraran usuaris esporàdics.

SISTEMA D’AVÍS DE FALTES D’ASSISTÈNCIA JUSTIFICADES:
El procediment a seguir és el següent:
Si el/la seu fill/a ha de faltar al menjador, s’ha d’avisar abans de les 10h del mateix dia. L’avís es pot fer per la APP Serhs Food ó a la Coordinadora del menjador.
L’abonament de la FALTA AVISADA s’efectuarà en el rebut del mes següent.
Import retorn falta avisada: 2,43€
Els descomptes de les excursions/colònies, es descompten del rebut del mes següent.

MODIFICACIONS (ALTES, BAIXES, ..):
S’han de comunicar les altes/baixes/modificacions mitjançant un document que es facilitarà al servei de menjador, signat pel pare/mare/tutor. S’ha de deixar a la Coordinadora del servei de menjador (avisant 15 dies abans del canvi).

CANVIS DE CONDICIONS PAGAMENT:
En cas de voler fer algun canvi de forma de pagament o de compte bancària s’haurà de comunicar amb 15 dies antelació.
IMPORTANT:
PER FER ÚS DEL SERVEI DEL MENJADOR ÉS IMPRESCINDIBLE TENIR FETA L’INSCRIPCIÓ DEL MENJADOR
(TANT USUARIS FIXES COM ESPORÀDICS)
NO PODRÀ FER ÚS DEL MENJADOR CAP USUARI AMB DEUTE PENDENT

*L’horari de les oficines per l’atenció presencial a les famílies és de:
08:30h a 14h i de 15h a 17:30h dimarts i dijous.
La venda de tiquets esporàdics a oficina serà de 9h a 13h.
Les oficines estan situades a: C/ Aurora,5 08221 Terrassa – Tel. OFICINA: 93 854 48 02
PREUS CURS 2021-22
Usuari fixe: 6,07€
Usuari esporàdic: 6,37€

PRESENTACIO APP SEHRS

Manual APP Sehrs enllaç ppsx.

MENÚS

Menú Basal setembre 2021

Totes les dietes setembre 2021

EXTRAESCOLARS

202120221extraescolares

ÚS DELS GRUPS DE WHATSAPP

Us animem a consultar els Suggeriments per als grups de WhatsApp per tal que tots ens comuniquem de forma responsable i mantinguem un bon ambient als grups de mares i pares a través de les xarxes socials.

 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

Amb l’objectiu de cumplir amb la nova llei sobre protecció de dades, que va entrar en vigor el maig de 2018, ens veiem obligats a demanar-vos que formalitzeu la vostra inscripció a l’AFA, si no ho heu fet, a través dels següents formularis:

ESTATUTS AFA

Podeu consultar-los al següent document: Renovació Estatuts AFA