INFORMACIÓ PROCEDIMENT SOL·LICITUD AJUTS MENJADOR ESCOLAR CURS 2022-23

Per a la vostra informació, a partir del dia 25 d’abril comença el procediment de Sol·licitud d’Ajuts de Menjador Escolar del Curs 2022-23.

Descarregar el document informatiu

SOL·LICITUD D’AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2022-23
del 26 d’abril al 13 de maig
A partir del dia 25 d’abril enviarem a totes les famílies, que durant el
curs escolar 2021-22 han presentat sol·licitud d’Ajut de Menjador, un
SMS amb un enllaç on podran visualitzar l’Esborrany de l’ajut de
menjador.


Si les dades que consten a l’esborrany son correctes, només hauran
de clicar SIGNAR a la pantalla del mòbil per VALIDAR
L’ESBORRANY. I per finalitzar el tràmit els demanarà que facin una
foto al seu DNI/NIE o Passaport i tramitin la validació. A partir del
moment que rebin l’SMS ja podran validar l’esborrany.


Si les dades no son del tot correctes i cal comunicar alguna variació
(noms erronis, adreces, nens sol·licitants de l’ajut, escola, etc…): al
mateix esborrany hi trobaran un enllaç de la Seu Electrònica, que els
portarà de forma ràpida i senzilla al tràmit de MODIFICACIÓ DE
L’ESBORRANY .
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7946


Si necessiten suport i orientació per la tramitació de la sol·licitud de
l’Ajut de Menjador Escolar, podran sol·licitar CITA PRÈVIA als Punts
d’Orientació Social.


Les famílies que volen presentar una SOL·LICITUD NOVA ho podran
fer per dues vies :
a. SEU ELECTRÒNICA :
Seu electrònica : Tràmit de sol·licitud nova per Ajut de Menjador.
Al formulari cal introduir les dades de la unitat familiar i dels
menors pels quals es sol·licita l’ajut. I hi ha l’espai per penjar-hi
la documentació addicional, si s’escau.
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=3501
b. CITA PRÈVIA
Si necessiten suport i orientació per la tramitació de la sol·licitud
de l’Ajut de Menjador Escolar, podran sol·licitar CITA PRÈVIA
als Punts d’Orientació Social.
Àrea Drets Socials
Serveis Socials

CITA PRÈVIA
Poden sol·licitar cita prèvia del 26 d’abril al 13 de maig de 2022

Servei SocialsAjuntament de Terrassa
Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones

Crtra. Montcada, 596Tel.93 739 70 00

Tel. 93.731.59.82
bequesmenjador@terrassa.catwww.terrassa.cat

Canvis en la composició dels menús de Serhs

Serhs ens ha comunicat que a partir d’aquest mes d’octubre s’aplicaran alguns canvis en els menús seguint les recomanacions del PREME. El canvi s’anirà fent progressiu durant el curs, segons veiem la resposta de les famílies i dels alumnes. 

Quins canvis hi ha?

El menú d’aquest mes d’octubre tindrà la variant d’un dia a la setmana amb menú de proteïna vegetal així com el canvi del làctic que es dona actualment per iogurt natural sense sucre.

Us podeu descarregar tota la informació en el següent enllaç: Informe seguiment recomanacions PREME 2021

Aquesta informació i aquest document es penjarà a la web de Serhs Food Educa junt amb els menús.

Tothom qui vulgui sol·licitar la dieta ovo-lacto vegetariana ho ha de fer directament amb Serhs. Podeu escriure un correu a: oficina.terrassa@grupserhs.com

A part, d’aquesta novetat llargament reivindicada també s’ha aconseguit que Serhs retiri la clàusula abusiva i il·legal que pretenia cobrar un recàrrec de 5€ en el cas dels pagaments per carta bancària, si no es pagava el servei de menjador entre el 6 i el 9 de cada mes. Podeu consultar el document rectificat en en el següent enllaç: Informació escoles preus menjador curs 2021-22.

Sol·licitud de l’ajut de menjador 2021-22

En el següent document podeu consultar la informació de les Sol.licituds d’Ajuts de Menjador pel curs 2021-22.

El període de presentació de sol.licituds és del 27 d’abril al 14 de maig. A partir del dia 26 d’abril les famílies que ja tenien concedida la beca pel present curs rebran un SMS on podran acceptar o modificar el borrador de la sol·licitud.

Les noves sol·licituds s’han de fer o bé a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Terrassa o bé de forma presencial demanant cita prèvia als punts d’orientació social.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu adreçar un correu electrònic a: 

bequesmenjador@terrassa.cat

El menjador escolar, com funciona la comissió de menjador? I si tenim una queixa, què hem de fer?

FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE MENJADOR

Tal i com marca la normativa de funcionament del Consell Escolar dels centres educatius hi ha la comissió de menjador que està formada per una representant de les famílies i una representant del centre. A part, l’AFA té la seva pròpia comissió de menjador formada per la mateixa representant al Consell Escolar, membres de la junta i mares i pares voluntaris.

La funció de la comissió de menjador és la de vetllar pel correcte funcionament del servei durant el temps de migdia.

Periòdicament, la comissió de menjador fa visites al menjador per comprovar diferents aspectes del servei de menjador, a part del seguiment directe que fa la directora del centre i la valoració dels propis docents i PAS que utilitzen el servei de menjador. S’ha de tenir en compte, però, que moltes de les persones voluntàries que formen part de la comissió de menjador de l’AFA són persones que treballen i les visites es fan quan es pot, no hi ha establerta una periodicitat fixe. Per a cada visita s’elabora un informe.

La Comissió Municipal de Menjador, està elaborant un protocol comú per les inspeccions del menjador. Tot i que les inspeccions han de ser externes i no recaure en les AFAs/AMPAs o els centres. A part han de passar inspeccions de sanitat i consum periòdicament.

Ni l’AFA ni el centre som responsables del servei del servei de menjador, doncs és una empresa privada. SERHS FOOD EDUCA és l’empresa concessionària del servei a totes les escoles públiques de Terrassa. L’Ajuntament ha prorrogat un curs més el servei mentre s’elabora el nou plec de condicions per la nova licitació. En el nou plec de condicions hi està participant la Pepeta, Plataforma d’AMPAs i AFAs de l’Escola Pública de Terrassa, de la que en formem part activament.

Existeix la Comissió Municipal de Menjador, formada per representants de l’Ajuntament, representants dels centres educatiu i representants de les famílies a través de la Pepeta que són membres de la Comissió de menjador dels Consells Escolars del seus centres. La funció de la comissió és la de garantir el correcte funcionament de Serhs.

La nostra representant al Consell Escolar de la comissió de menjador, la Múnia Pastor, també forma part d’aquesta Comissió.

Tot just s’ha aprovat el nou plec de condicions per a la licitació del servei durant 2 anys mentre s’estudia l’opció de municipalitzar el servei. En aquest procés les famílies també hi hem participat a través de la Pepeta. Esperem que amb aquest nou plec les condicions del servei millorin, més enllà del tema econòmic i les beques, s’ha de valorar la qualitat del menjar, la qualitat pedagògica del temps de migdia, l’atenció a l’alumnat amb NEE (que ara mateix no es contempla durant el migdia i fan falta vetlladores que les administracions no posen, malgrat les reclamacions tant de la direcció com de l’AFA), entre molts d’altres aspectes.

Aspectes que es tenen en compte quan es fan les visites de control:

MENJAR:

El menjar es cuina a l’Auró per que no tenim cuina pròpia, i ens el porten des d’allà.

Els menús els elabora un nutricionista i estan disponibles a la web de Serhs, al bloc del centre i al bloc de l’AFA, a més a més s’envien als grups de whatsapp de classe.

 • Quantitat: que la ració sigui l’adequada nutricionalment per a cada tram d’edat i que puguin repetir si ho desitgen
 • Qualitat: és un punt molt subjectiu, per exemple que el menjar es trobi soso o salat depèn molt del gust de cada infant. Es revisa que estigui ben cuit (ni cru, ni passat), ben condimentat, que estigui ben servit i tingui bon aspecte
 • Temperatura: que el menjar estigui calent per a cada torn.

ESPAI:

 • Menjador: que estigui net, que l’ambient sigui agradable, que l’espai estigui ben distribuït i hi hagi espai per a tots els usuaris/ies de menjador.
 • Cuina: que estigui neta, que el menjar estigui conservat correctament

UTENSILIS: que estiguin en condicions correctes (nets i que no estiguin trencats o massa desgastats) i que n’hi hagi per tothom.

MONITORATGE: L’AFA sol·licita la llista inicial de monitors/es i la penja al bloc però no sempre l’actualitza, primer per que correspon a l’empresa informar si ho creu oportú i segon per que no disposem de la llista diària de monitors i monitores, és un sector en el que hi ha molta mobilitat laboral i en el context covid hi pot haver altes i baixes. De tota manera, s’ha aconseguit que des de Direcció es comuniqui a les famílies si hi ha algun canvi de monitor o monitora (que no sigui esporàdic) i així sabem amb qui estan els nostres fills i filles a l’hora de dinar.

 • Que estiguin pendents de la seva feina
 • Que tinguin un tracte educat i amable
 • Que cuidin del seu aspecte i higiene
 • Que la rati sigui la que marca la llei: a dia d’avui falten monitors malgrat que en tenim un d’extra

TEMPS DE LLEURE/DESCANS:

 • P3: després de dinar descansen, que es treguin les sabates, que l’ambient sigui agradable…
 • Resta de cursos: temps de lleure, hi ha activitats programades i es comprova que es dongui l’opció de fer-les o no, que hi hagi els materials necessaris que ha de posar Serhs (pilotes, cordes, colors, jocs…)

ALÈRGIES/INTOLERÀNCIES: és importantíssim i obligatori que tots els monitors i monitores coneguin als alumnes que tenen al·lèrgies i intoleràncies. La llista d’alumnes no pot ser pública per protecció de dades i per protegir la intimitat dels menors. Es comprova que els aliments estan ben identificats (amb safates de colors diferenciats), i que els alumnes estiguin integrats amb la resta de companys.

PROTOCOL COVID:

 • Desinfecció d’espais: taules i cadires, terra
 • Desinfecció d’utensilis comuns: gerres d’aigua, setrilleres, saler…
 • Personal de menjador: ús de mascareta, guants i hidrogel, uniforme…
 • Alumnes: desinfecció de mans alumnes i lloc per guardar les mascaretes mentre dinen
 • Des de la situació covid serveixen els monitors i les cuineres els plats i els porten a taula

Altres aspectes que es van supervisant i que es comenten a les reunions de junta, amb la direcció i Serhs:

GESTIÓ CONFLICTES: donat que als monitors/es no se’ls exigeix cap titulació específica  hem detectat que de vegades no tenen eines per resoldre conflictes, per exemple l’ús dels càstigs desmesurats o fora de temps, eina que posem en dubte pedagògicament.

PROTOCOL D’ACCIDENTS: revisem que tots els treballadors el coneguin i sàpiguen com procedir.

PROTOCOL CONTROL D’ESFÍNTERS:  els alumnes a P3 ja no poden portar bolquer però es demana que si es fan les seves necessitats que se’ls canviï i la caca es llenci al wàter. A P3 tampoc poden portar xumets ni peluixos per dormir, i per la covid encara menys.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES: la comunicació a P3 és diària, setmanal a P4 i P5 i trimestral a primària i secundària, revisem que aquestes comunicacions es facin i que arribin les notificacions d’incidències.

GESTIÓ REBUTS: aquest curs Serveis Socials va tenir problemes de comunicació i informàtics i la llista d’alumnes becats no va arribar a l’empresa. Aquesta es va saltar el protocol establert per a aquests casos i es van produir trucades amenaçant a les famílies de no donar de dinar als seus fills si no pagaven l’import adeudat quan eren alumnes becats. Ens consta que no es va arribar a produir cap expulsió per mediació de la directora que no ho permetria mai. Per tant, recomanem que en cas de rebre alguna trucada d’aquest estil es contacti amb direcció. NO es pot vulnerar un dret bàsic fonamental com és el dret a l’alimentació dels infants. A part la gestió de rebuts de Serhs ja de per sí és nefasta.

PROTOCOL NOTIFICACIONS, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERÈNCIES

Haig de comunicar una falta o un canvi de menú: heu de contactar amb les coordinadores o a través de l’àrea privada de la web de Serhs

Temes del dia a dia, incidències, conflictes: heu de contactar amb les coordinadores

Rebuts: heu de contactar amb l’oficina de Terrassa

Recomanem que sempre que tingueu alguna inquietud la parleu directament amb la persona que està amb el vostre fill/a, si no sabeu qui és contacteu amb la coordinadora. Ho podeu fer per telèfon o per email. També podeu parlar amb la directora del centre per telèfon o per email, estem segures que us ajudaran en el que puguin.

Si tot i així, considereu que la resposta de la coordinadora o l’oficina no és l’adequada i/o que el problema persisteix, podeu enviar un correu a la comissió de menjador amb còpia a l’AFA i us respondrem el més aviat possible.

En aquest cas, recomanem que ens reenvieu la cadena de correus o que ens expliqueu detalladament el problema:

 • Nom i curs classe
 • Quan va passar? data
 • Què ha passat? quin ha sigut el problema
 • Què us han dit? la resposta o solució que us han donat.

Amb tota aquesta informació mirarem d’ajudar-vos en el que estigui en les nostres mans. A part, d’aquesta manera tenim constància per escrit i podem recollir totes les queixes per parlar a la propera reunió amb la coordinadora de Serhs  a Terrassa i presentar-les a la Comissió Municipal de Menjador, o presentar una queixa formal a l’Ajuntament. L’AFA seguirà els passos que cregui necessaris fins que es resolgui.

També podeu presentar instància de queixa oficial a l’Ajuntament, però en aquest cas heu de tenir Certificat Digital, IDCat, DNI electrònic…

A la taula següent us detallem els contactes per a cada cas:

Estem per ajudar-vos i per ajudar-nos a tenir un millor servei.

Comissió de menjador

Visita de control i Reunió amb Serhs octubre 2020

Aquest curs ha començat amb una total falta de planificació per part de Serhs. Vam enviar moltíssims correus demanant les instruccions per inscriure’s al menjador i que ens enviessin el protocol covid de menjador. Finalment, ens van enviar un protocol genèric que s’havia d’adaptar al Sala i Badrinas i l’Auró. El protocol definitiu ens el van enviar un cop començat el curs. La coordinadora es va incorporar al centre el 10 de setembre, sense temps per organitzar bé el servei doncs l’escola començava el dia 14 de setembre. Sort de l’ajuda de la directora el servei va començar el millor possible. No tenien la llista d’usuaris, no tenien la llista de becats, faltaven monitors, carros i utensilis.

Ha estat un inici complicat però hem estat fent seguiment de totes les incidències que han anat sorgint.

VISITA DE CONTROL MENJADOR ESPAI SALA I BADRINAS 19/10/2020

Amb la covid el tema de fer visites periòdiques és més complicat. La darrera visita al menjador situat al Sala i Badrinas va ser el dia 19 d’octubre, al de l’Auró no s’hi ha pogut anar, de la que es va fer la següent valoració:

 • El nivell de soroll és normal.
 • El personal de cuina serveix el menjar als alumnes, les taules es troben distribuïdes per grups bombolla i mantenen la separació entre grups, tot i que hi ha dos grups molt a prop i hi ha prou espai per separar més les taules. Tenint en compte que hi ha diversos grups dinant a les aules, al menjador hi ha espai suficient.
 • No he tastat el menjar per no treure’m la mascareta degut a les mesures covid19, l’amanida era molt poca quantitat i no estava amanida. L’arròs tenia bon aspecte tot i que una mica pobre i la truita estava tallada en bons trossos.
 • Observo que excepte una monitora, la resta donen moltes voltes per posar aigua o d’altres coses i es perden moltes coses que els nens estan fent, manca d’atenció.
 • Al passar per P3 li he preguntat a la monitora si els treien les sabates i m’ha dit que sí, hi havia bon ambient a totes les aules on estaven els nens dinant, a la seva hora i tranquils, excepte a 1er, que a les 13.20 encara no havien començat a dinar, segons la monitora perquè no els havien portat el carro.
 • Els nens de 4t a 6è estaven al pati,2 monitores parlant entre elles d’esquenes als alumnes, una altra (Laura) estava pendent de varis grups.

De moment no podem fer més visites de control fins que no s’aprovi el protocol d’inspeccions comú a totes les escoles públiques de Terrassa, elaborat i consensuat per la Comissió Municipal de Menjador on les famílies hi estem representades a través de la Pepeta.

A banda d’aquestes visites, periòdicament es fan reunions de seguiment del servei de menjador entre l’empresa concessionària del servei, en aquest cas Serhs Food Educa, la comissió de menjador del Consell Escolar i l’AFA.

REUNIÓ DE SEGUIMENT SERVEI DE MENJADOR (SERHS)-COMISSIÓ DE MENJADOR 26/10/2020

Assistents:

 • Comissió de menjador Consell Escolar: Múnia Pastor (representant de famílies) i Olga Martí (Directora Institut Escola)
 • Junta de l’AFA: Anna Martínez
 • Serhs: Eva Montanés, Elena (Coordinadora servei a l’espai del Sala i Badrinas) i Eva  (Coordinadora servei a l’espai de l’Auró)

Excusats: Jessica Saduskie i Elisabeth Notivoli

Temes que es van comentar: 

 • Poc control del soroll inicial amb càstigs desproporcionats després.
 • Sobre la falta de monitors: s’havien demanat els monitors extra per part de l’escola, els monitors eren segons ràtio correctes però no segons els grups bombolla. Caos els dies de pluja
 • Sempre són el mateixos monitors els que no actuen bé en tema càstigs, manera de parlar, etc… les queixes sempre són cap als mateixos monitors. Ens diuen que es parlarà amb ells.
 • Falta de carros/utensilis: és cosa de l’ajuntament (ens consta que ja solventat)
 • Falta de sal i oli: s’ha de fer des de la cuina. Ho ha de fer el monitor si algun nen es queixa. L’Elena ens diu que ho tornaran a mirar. Les amanides no porten oli i sal el dia de la visita
 • Segons la Múnia el dia de la visita  les racions són correctes
 • S’ha de fer servis mails corporatius per enviar informes des de Serhs (solucionat)
 • Devolució de quotes en cas de confinament: s’ha de fer queixa a l’ajuntament
 • Activitats a l’hora del pati de menjador: s’ha enviat projecte a l’escola. Jocs amb grups bombolla. L’ESO no estava contemplada, volen 2 pilotes (una per cada grup bombolla)
 • L’Elena molt cops no contesta als mails, mai aquest curs ni el passat .però truca a les famílies. Es demana que contesti als mail per tal que quedi constància per escrit i per que així la comissió de menjador i l’AFA també estigui al corrent de les respostes/gestions. 
 • A l’Auró es va canviar el monitor, per que els nens estaven una hora esperant a un passadís per anar a dinar. Ara no ha tornat a haver queixes
 • Sobre les faltes greus Serhs ha de seguir el mateix protocol que l’escola.
 • Les famílies han de notificar les incidències a la coordinadora per email i a la direcció, si escau. Si no es resol, la queixa s’ha de remetre a la comissió de menjador de l’AFA i a la junta que és qui contactarà amb l’Eva Montanés.

Comissió de menjador