L’edifici que ens agradaria

Estem inmersos en el projecte de disseny del nostre edifici, com el volem? Quants metres tenim? Com serà? Com aniran distribuits els espais? S’obren un munt d’incògnites en un procés emocionant i que ens il·lusiona moltíssim. Ja hi som! Després de tants i tants anys, ho tenim a tocar.

Un cop tancat el període per respondre a la pregunta “Com somiem el nostre edifici?” s’havia de fer el buidatge de les respostes i després posar-les en comú amb les respostes de l’equip directiu, l’equip docent, PAS i alumnes. I així dissenyar la proposta del projecte segons les necessitats pedagògiques del centre.

El 17 de febrer ens vam reunir la comissió de seguiment de construcció de l’edifici de l’Institut escola i un cop analitzades les 109 respostes rebudes, vam arribar a la conclusió de que les famílies coincidim en que volem espais oberts i lluminosos, que es conservi l’entorn natural, que hi hagi auditori, aula de música, pista esportiva , gimnàs i biblioteca.

El 18 de febrer es va reunir la comissió mixta formada per l’equip directiu, representants de l’equip docent i PAS, representants dels alumnes, representants de les famílies a través de la comissió de seguiment de la construcció de l’edifici i la Junta de l’AFA. Un cop exposades les necessitats del sector docent es va fer palès que hi ha molts punts de coincidència entre tota la comunitat educativa.

Això vol dir que el que volem famílies, mestres i alumnes no és tant diferent.

Comentem que tal i com està formulada la pregunta no sabem què prioritzen les famílies. Tot i que s’extreuen idees interessants.

Al document “Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics” s’especifiquen tots els requisits mínims que han de tenir els centres docents públics de nova construcció. Per aquest motiu, la proposta que vam presentar les famílies es va centrar en aquelles aportacions que no es contemplaven en el document i que ens van semblar més novedoses i interessants pel projecte educatiu.

La proposta que hem presentat els representants de les famílies a la comissió mixta és la següent, sense entrar al detall:

 • Mobiliari ergonòmic, adaptable, convertible, còmode
 • Espai AFA, a part del despatx de l’AFA, que es pugui utilitzar com a espai per les famílies i com a espai d’ús polivalent pel centre.
 • Biblioteca espai agradable
 • Infermeria
 • Menjador ampli insonoritzat, amb cuina pròpia i possibilitat de cantina.
 • Aules lluminoses, que es puguin connectar entre sí, però no transparents interiorment, de cara al passadís sí.
 • Arbreda no al·lèrgica
 • Amfiteatre que aprofiti els elements naturals
 • Que la pista no sigui el centre del pati que es construeixi a la parcel·la de terreny extra que han de cedir.
 • Que els lavabos siguin individuals no separats per sexes en atenció a la diversitat de gènere.
 • Que els vestuaris no estiguin separats per sexes, sinó que tinguin una zona comuna amb cabines per canviar-se i dutxes individuals
 • Que s’aprofitin al màxim els espais disponibles
 • Que per aprofitar al màxim l’espai disponible proposem que l’auditori sigui un espai gran diàfan, polivalent, en el que hi hagi l’estudi de gravació i l’aula de música (més gran).

La proposta de l’equip directiu i l’equip docent és la següent:

ESPAIS INTERIORS:

 • A la nau gran s’hi ha d’afegir la zona artística amb una aula molt gran de música (música, dansa, banda, zona instruments…) i zona d’art annexada a infantil.
 • A la zona d’infantil volen una zona de la calma (que potser també haurien de tenir els grans, o d’alliberament dels “nervis”)
 • Zona artística + aula de música més gran que una aula convencional
 • Aula d’idiomes a cada etapa
 • Aula de tecnologia/taller (obligatòria per secundària) per primària també
 • Aula de ciències/laboratori per primària com tenim ara obligatori per secundària.
 • Aula de logopèdia
 • Aula de psicopedagogia
 • Aula Educació especial
 • Aules de desdoblaments a cada curs
 • Aula de dibuix a secundària
 • Biblioteca que dongui al pati
 • Menjador insonoritzat, espai polivalent
 • Característiques aules:
 • Aules amb pica
 • Aula convertible en espai simbòlic o espai simbòlic amb micro espais (Laboratori de transformació).
 • Aules dels més grans que es puguin unir com en peixeres. (no ho veiem clar, per a infantil potser però pels grans pot desconcentrar molt)
 • Aules que es puguin separar i ajuntar amb portes o envans mòbils.
 • Aules lluminoses, grans àmplies. Per normativa entre 50 i 55 m2 (als criteris posa 50 – 52.5m2) Zona artística més Sala de música (espai més gran que una aula normal per a l’expressió corporal, amb espai per posar els atrils, amb espai d’emmagatzematge) més estudi de gravació (insonoritzat i amb tots els elements audiovisuals necessaris, bon equip de so, d’àudio) amb paret verda (chroma key).
 • Espai àgora?
 • Espai per les famílies, per a fer formacions, per les trobades de l’espai familiar i acollir les famílies.

ESPAIS EXTERIORS:

 • Pista poliesportiva (múltiples usos: infantil per les motos, patinets, bicis.amb espai per guardar el material de pati, futbol, Basket, volei (korfball)
 • Aprofitar el terrat de l’edifici gran com a pati
 • Zones inclusives
 • Àrees verdes
 • Zona de sorral, terra tova (sauló) al costat de la zona d’infantil
 • Hort i aula de natura, amb caseta per l’hort com a espai d’emmagatzematge
 • Aparcament de bicis i patinets, entrada fàcil, carril bici des de la porta d’entrada.
 • Entrades i sortides: diferents accessos segons l’etapa
 • No han acabat de decidir com volen els lavabos: separats per gènere, amb perspectiva de gènere (inclusius), vestuaris amb cabina i dutxa individual.

La proposta de l’alumnat és la següent:

 • Demanen que hi hagi guixetes.
 • Que la classe de música sigui més ampla.
 • Que el gimnàs tingui vestuaris i dutxes.
 • Una biblioteca gran.
 • Pista poliesportiva on es pugui jugar a tennis/paddle
 • Piscina.

Es van plantejar alguns dubtes i algunes propostes que us resumim en aquesta imatge, que no és definitiva ni molt menys, és més patirà múltiples modificacions fins a ser l’edifici final. Esperem poder veure planells més definitius ben aviat.

Tot això, tenint en compte que és l’equip directiu qui acabarà dissenyant el projecte adaptant-lo a les necessitats pedagògiques sobre l’espai perquè s’adaptin al PEC i que aquest projecte el revisarà el departament amb l’equip d’arquitectes i tècnics que acabaran dient què és viable i què no, en termes pedagògics, arquitectònics i econòmics.

Podeu consultar tot el que es va parlar al resum de la reunió de la comissió mixta, on hi trobareu fotos d’exemple del que parlem.

El dia 26 de febrer es va presentar al consell escolar on s’aprova la proposta que es va elaborar a la comissió mixta i que es va presentar el dia 5 de març a serveis territorials, que és qui l’ha d’aprovar en última instància.

Esperem que hi hagi un feedback ben aviat per donar-vos més detalls.

Comissió de seguiment de l’institut escola i Junta de l’AFA IE Sala i Badrinas

Visitem el solar on es construirà l’edifici, 01/02/2021

El passat dilluns 1 de febrer membres de la junta de l’AFA i tot l’equip directiu vam visitar el solar de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas on es construirà el nou edifici de l’institut escola. Tècnics de l’Ajuntament i del Departament ens van explicar el calendari previst i ens van ensenyar quines són les estructures que es mantenen i les que s’enderrocaran. Sobre el terreny ens van explicar com serà el nou traçat. Vam poder imaginar sobre el terreny com seria el nostre institut escola.

Ens voleu acompanyar? Visita guiada als terrenys de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas on es construirà l’edifici de l’Institut Escola

Us agradaria sobrevolar el terreny de l’antiga fàbrica? Mireu el video de la vista aèria del solar
Imatge extreta de Google Earth

Ahir dia 5 de febrer la Junta de Govern local ha aprovat definitivament l’actualització del projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana de transformació de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas. Aquest és el darrer tràmit administratiu necessari per part de l’Ajuntament de Terrassa per tal que la propietat inicii la transformació del sector. Notícia relacionada.

Plànol terreny edifici Institut Escola Sala i Badrinas

A partir d’aquest moment, hi ha 6 mesos per que comenci l’obra d’enderroc, que dura 3 mesos. Seguidament comencen les obres d’urbanització (creació de carrers, clavegueram, enllumenat…) que duren 12 mesos. Simultàniament es treballa en el procés participatiu i un cop definit i aprovat comença el període per a licitar el projecte.  Un cop licitat, comença el període de licitació de les obres. Quan s’adjudica la licitació comença el període de construcció. S’intentarà quadrar tots aquests processos per que les obres de construcció de l’edifici comencin just acabar la urbanització, és a dir, uns 18 mesos després. 

Les obres de construcció de l’edifici es preveu que tinguin una durada de 18 mesos. Per tant, es calcula que s’inauguri el nou edifici el curs 2024-25, tot i que, com sempre, estarem a sobre dels tràmits i del calendari per tal d’escurçar el termini i sobre tot que no s’allargui. Es comenta si els alumnes de 1r d’ESO podran posar la primera pedra i la càpsula del temps ja que no podran gaudir de l’edifici i comentem que puguin ser els convidats d’honor a la inauguració de l’edifici. 

Hi haurà 3 vies d’entrada al centre, una entrada institucional per la Ctra de Rubí, l’entrada principal pel  carrer Prim on hi ha el rellotge i una tercera entrada per un carrer de nova creació de trànsit restringit. 

Es parla de que les instal·lacions de l’Institut Escola estiguin integrades amb el paissatge urbà, no serà una estructura quadrada i tancada, tot i que el perímetre del centre sí que estarà vallat perque així ho exigeix la normativa. Segons el pla de millora urbanístic el nou carrer ha de connectar amb l’escola per exemple amb porxos.

Hi haurà quatre edificacions: dues que s’han de conservar per interès històric (representació de la Terrassa industrial) i se’n construiran dues de noves. El tercer edifici serà de planta baixa més dues plantes i un quart edifici més petit que podria servir d’oficines i serveis del centre. 

S’han tret els dipòsits de la fàbrica i s’ha fet l’estudi sobre la contaminació del sòl. Part del terreny ja està aplanat, s’ha avançat molt des de l’última visita ara farà un any.

El solar té un lleuger desnivell que fa que un dels edificis que s’han de conservar tingui com dues plantes. Aquest edifici és molt gran i es comenta per una banda que podria ser com un gimnàs que es pogués convertir com en auditori, i que els vestuaris estiguessin a baix a tocar de la pista poliesportiva. Aquesta pista seria oberta al barri fora d’horari lectiu. 

Es comenta que la biblioteca també tingui una porta d’accés per fora del recinte i que el menjador tingui accés per a vehicles si han de portar menjar, fruita, aigua…La sala de l’AFA també ha de tenir una porta d’accés des de fora del recinte.

La superfície edificada necessària per un institut escola és de 4000m2. 

Estan estudiant la possibilitat de cedir un espai extra de 1000m2, que inicialment estava destinat a una planta de recollida de residus neumàtica, aquest espai és considerat equipament públic. De tota manera s’ha comprovat que aquest sistema no acaba de funcionar. Ja s’ha aprovat el tràmit per l’alliberació de l’obligatorietat de posar un sistema de recollida de residus neumàtica. És un terreny que està al costat de la pista poliesportiva i faria el pati més gran. Hi haurà espai per a posar zona verda i hort. 

Es comenta que aquest canvi li donarà molta vida al barri.

Estem ansioses i il·lusionades veient com es materialitza la construcció del nostre centre.

Junta de l’AFA

Somiem el nou edifici, comença la pluja d’idees.

Benvolgudes famílies,

Després de molts anys esperant aquest moment, sembla que el somni de tenir un edifici pel nostre Institut Escola és a punt de fer-se realitat. Tot i que encara ens queda un llarg camí per recórrer el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Terrassa convida a tota la comunitat educativa a formar part d’un procés participatiu en relació a la construcció del nou edifici. Serà com una pluja d’idees.

Tot i que, per normativa, l’equipament ha de complir amb uns requisits determinats, us demanem que ens feu arribar les vostres propostes d’allò que us agradaria que el nou edifici tingués. Poden ser aspectes concrets o generals. Qualsevol idea, per insignificant que us sembli, pot ajudar-nos a definir l’espai que volem, un espai que ens l’hem de fer nostre.

Un cop feta la recollida de totes les propostes (d’alumnat, docents i famílies), es filtraran en una comissió de treball formada per diferents persones de la comunitat educativa:

 • La direcció
 • La Junta de l’AFA
 • Portaveus dels mestres i del PAS
 • Portaveus dels alumnes
 • Portaveus de les famílies a través de la comissió tècnica qui fa el seguiment de la construcció de l’edifici des dels inicis. En aquesta comissió hi ha representats tots els cursos des de P3 fins a 1r d’ESO.

D’aquí n’ha de sortir una proposta concreta que acabarem presentant al Departament d’Educació.

A partir d’aquí seran els arquitectes i els responsables del Departament d’Educació qui prendran les decisions definitives, analitzant la viabilitat i la possibilitat de dur a terme les propostes plantejades. Cal tenir present que hi ha limitacions arquitectòniques, pedagògiques i econòmiques.

Avui la Direcció enviarà un Dinantia a totes les famílies per recollir totes les nostres respostes. Teniu fins Diumenge 7 de febrer.

Us animem, doncs, a somiar el nou edifici!

La Junta de l’AFA i la Direcció de l’Institut Escola Sala i Badrinas

01 de febrer del 2021

Novetats sobre la construcció de l’edifici: reunió 15/12/2020

El propòsit de la reunió sol·licitada per l’AFA és el de fer el seguiment habitual de la construcció de l’edifici i també de les obres d’adequació de l’Auró per acollir el 2n curs de l’ESO, en aquesta ocasió no ens vam centrar tan en els mòduls, però també en fem seguiment. Us fem un resum de tot el que es va parlar i de les novetat que ens van explicar:

 • Obres adequació 2n curs de l’ESO a l’Auró
 • Estat de la situació: calendari
 • Procés participatiu
 • Urbanització, mobilitat i accessibilitat del solar

REUNIÓ DE SEGUIMENT COMISSIÓ INSTITUT ESCOLA 15/12/2020

Assistents:

 • Junta de l’AFA: Jessica Saduskie
 • Comissió Institut Escola: Javier Lacárcel, Marta Gascón, Toni Perales, Múnia Pastor
 • Equip directiu Institut Escola: Olga Martí, Bea Serrano
 • Ajuntament: Carles Caballero, Teresa Buch, Oriol Guilera, Francisco García, Iñigo Fages
 • Serveis Territorials Departament Educació: Jesús Viñas, Ester Rivera, Gemma Pérez

Excusats: Daniel Soto, Anna Martínez, Elisabet Notivoli, Paco Serrano i Teresa Ciurana

Comença la reunió fent un petit balanç positiu del darrer any, des de la noticia de la transformació en institut escola passant pel conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament.  Expressem la nostra grata sorpresa de veure com es van fent avenços malgrat la crisis sanitària, doncs pensàvem que el projecte de construcció quedaria en suspens. Veiem com a l’abril s’inicien els tràmits d’urbanització del solar per part de l’Ajuntament, com el ple de l’Ajuntament aprova un pressupost de 2.5milions d’euros per col·laborar en la construcció de l’edifici que d’una altra manera no hagués estat possible i s‘hagués allargat en el temps, com el Govern aprova la creació administrativa com a institut escola…Sembla poca cosa però són avenços enormes.

Expressem la nostra voluntat de voler participar activament en el disseny de construcció de l’edifici, volem que sigui un espai obert per connectar l’aprenentatge amb l’entorn, integrar el centre al barri, a la ciutat, amb una mirada 360º. A part, comentem que ara mateix estem en un lloc envejable malgrat els mòduls que trobarem a faltar l’espai verd i voldríem que el centre tingui zona verda.

Serveis Territorials s’interessa per saber com estan totes les famílies i els alumnes, sobre tot les famílies i alumnes de 1r d’ESO. Intervenen dues mares de 1r d’ESO que expliquen que estan molt satisfetes i els alumnes també, feliços de gaudir d’un edifici, d’un gimnàs… malgrat l’endarreriment en la instal·lació de la wifi i la col·locació de les mampares dels wc, i l’accident del sostre, que era totalment imprevisible i que es va solventar de manera diligent i ràpida. Comenten que han estat molt a gust a la BD3 mentre han durat les obres.

Obres adequació 2n curs de l’ESO a l’Auró

El concurs per l’adjudicació de les obres de la segona fase de l’Auró per acollir el següent curs de l’ESO ja està en marxa. Està previst que es resolgui entre gener i març per començar les obres quan acabi el curs el mes de juny del 2021.

Obres previstes:

 • Dues aules d’ESO a la segona planta a la dreta, just a sota d’on són les aules de 1r d’ESO. La segona planta no té cel ras per tant no hi ha perill que caigui el sostre.
 • Obres als lavabos compartits entre Sala i Badrinas i Auró
 • Millora fusteria ventilació entre aules
 • Posaran l’ascensor que ha de comunicar el gimnàs amb la tercera planta.
 • I milloraran la façana de vidre (segons les últimes informacions d’obres a la direcció del centre 15/01/2021)

Estat de la situació: calendari

Des de SS.TT,  volen deixar clar que el fet que la secundària estigui a l’Auró, en un estat de semi provisionalitat, no vol dir que s’hagi de ralentitzar el temps que queda d’estar en mòduls. Volen que infantil i primària deixin d’estar en aquesta provisionalitat el més aviat possible. I, tot i que aquest temps s’ha allargat massa, principalment per la crisis econòmica, hem de ser conscients que encara queda un temps llarg i que es fa difícil concretar el timing.

Francesc Garcia ens explica el calendari previst “idealment” i que pot variar:

 • Gener 2021: el procés comença amb el procés participatiu que es vol engegar al gener, partint de la normativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i la resta ho configura el centre partint de les necessitats d’espai des d’un punt de vista pedagògic. Durada d’un mes
 • Febrer-Març 2021: un cop estigui elaborat el document, amb el vist i plau de tots els agents implicats s’ha de presentar al departament que l’ha de validar.
 • Primavera 2021: el departament ha de presentar el projecte aprovat a l’empresa pública que ha de licitar el projecte. Aquest projecte ha de quadrar amb el projecte urbanístic de l’Ajuntament. Durada d’uns 6 mesos.
 • Finals segon semestre 2021-principis 2022: l’empresa pública ha de licitar l’obra. La durada és de 10/12 mesos.
 • Inici de les obres finals 2022-principis de 2023: la durada de les obres és d’uns 18 mesos.

Durada de tot el procés: entre 36 i 42 mesos.

Hem de tenir en compte que el terreny cedit inicialment (5600m2) era per a la construcció d’una escola d’infantil i primària de 2 línies, al transformar-se en institut escola es necessiten més metres quadrats.

 • Inicialment eren uns 3500m2 construïts escola d’infantil i primària de 2 línies ara es necessiten 4800m2 construïts institut escola de 2 línies
 • 1200m2 pista esportiva de 44×33: 2 pistes de basquet travesseres i 1 de futbol sala
 • Més l’espai de pati.

Queden uns 1800m2 per fer la pista i el pati, ja es veu que queda poc espai i per tant ja es contempla la possibilitat d’ampliar el solar cedit. De fet, Generalitat i Ajuntament ja ho estan parlant per que el que volen és tenir un millor institut escola.

Ens comenten que és un projecte complex per que el solar té dues naus amb sostres prefixats que s’han de conservar i ho fa una mica més difícil que construir des de 0. S’hi suma que hi ha un desnivell de 8/9 metres, 3 edats diferents…

L’edifici de l’Institut Escola Sala i Badrinas es construirà a la parcela E.2

Procés participatiu

En què consisteix el procés? És un procés participatiu col·lectiu, de tota la comunitat educativa i l’Ajuntament. Es tracta de fer una reflexió sobre la funcionalitat de l’espai des d’un punt de vista més pedagògic que no pas arquitectònic, doncs ja tenen un equip d’arquitectes que s’encarregaran de dir si és viable o no arquitectònicament. Necessitats funcionals del centre lligades al projecte educatiu (ara es fa a l’inici del procés, abans es feia al final). Si volem un centre sostenible, vidres dobles, plaques fotovoltaiques, 2 grups aula junts, espais tipus àgora, zones verdes, gimnàs gran… Es comenta que per construir una Teulada enjardinada s’ha de tenir en compte el manteniment i la seguretat. Hi ha limitacions d’espais, limitacions econòmiques, arquitectòniques…

L’Olga Martí, la directora del centre, comenta que per tenir el projecte ben fet cal temps i coordinació, que al gener és molt just tenir-lo, si es vol fer bé i amb tota la comunitat educativa. L’Ester Rivera comenta que al gener es per començar a parlar que no cal tenir la reflexió feta.

Envien la documentació explicativa de tot el procés a la directora el dia 16/12 i acorden que tindran una reunió explicativa de com funcionarà tot el procés a mitjans de gener. Segons ens informa la directora, tenen la reunió el dia 21 de gener. Després, l’AFA i la direcció es reuniran per coordinar tot el procés en el que ha de participar tota la comunitat educativa (docents, famílies i alumnes), també amb els veïns i l’Ajuntament per veure quines necessitats hi ha al barri i a la ciutat, com a centre enmarcat en el procés d’Educació 360º. Per tant, cap al febrer rebreu més informació del procés participatiu. I la veritat és que estem molt emocionades i il·lusionades de poder participar en el disseny del centre i de veure com es va materialitzant.

Urbanització, mobilitat i accessibilitat

Ens mostrem satisfetes per la bona sintonia i col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament per agilitzar el tema i anar de la mà, un 75% del cost va a càrrec de la Generalitat i l’altre 25% de l’Ajuntament. És un pas de gegant.

El Pla de millora urbana POUM 2008 en el que l’Ajuntament va fixar uns criteris per que es donés resposta a les necessitats urbanes del barri, s’ha de tenir en compte el que demanen els veïns, el que necessita la ciutat.

 • Criteris de conservació de les 2 naus, 1000m2 de naus que s’han d’aprofitar.
 • Vial entre el carrer San Sebastià, Baldrich, ctra de Rubí que marcarà un nou carrer.
 • La idea és fer una escola bressol municipal al mateix solar.
 • És un solar urbà, on hi ha d’haver espais verds, s’ha de contemplar l’aparcament, la mobilitat, l’accessibilitat, peatonal, càrrega i descàrrega, zona 30, camí escolar, zones verdes poliesportiu…

El Carles Caballero, regidor d’Urbanisme, comenta que el solar estarà urbanitzat per a que la canalla vagi per la zona amb total seguretat, no anirà per descampats, ni carrers sense asfaltar. El projecte d’urbanització es portarà al ple de gener per aprovar a la 2ª junta de govern. Ens ensenyaran un plànol.

Excavadores treballant al terreny del solar

Una part de tot el solar és per a construcció de vivendes privades i són les constructores les que han d’urbanitzar la zona. Donat que es mostren reticents, l’Ajuntament adoptarà mesures de pressió per a que els bancs comencin a urbanitzar.

Volem un sistema educatiu obert, amb espais emmarcats en l’educació 360, l’ús del centre educatiu fora de l’horari lectiu és d’ús públic, i a part de les necessitats del centre també buscarem usos per la comunitat.

El director del serveis territorials, Jesús Viñas, acaba la reunió fent un agraïment especial a la tasca de l’equip directiu i l’equip docent, pel seu esforç per obrir l’escola, també agraeix al PAS i a les famílies la seva ajuda.

L’escola és un servei públic i social molt important que havia d’obrir, i ho ha fet gràcies a la feina de tota la comunitat educativa.

Comissió de seguiment de l’institut escola i Junta de l’AFA

Esperant que es posi la primera pedra

Esperant que es posi la primera pedra

I sembla que per fi es comença a materialitzar, després d’anys sense cap moviment a la nau de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas s’hi veuen màquines i gent fent proves al sòl.

Aquest passat mes de febrer, tot just feia un any que ens reuníem amb el Director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació del Vallès Occidental per parlar de la construcció de l’edifici i del futur dels alumnes que acabaven 6è. El resultat de la reunió no va ser l’esperat i va donar lloc a una intensa mobilització de les famílies durant setmanes  per la construcció de l’edifici i defensa del projecte educatiu de l’escola i la seva continuïtat a la secundària. Mentrestant, l’AMPA seguíem picant pedra per aconseguir el nostre objectiu: l’edifici i la continuïtat a la secundària.

El 30 d’abril del 2019 aconseguíem el primer pas: el Govern anunciava l’aprovació d’un pressupost extraordinari de 104,7 milions per a la construcció i remodelació de 27 centres educatius. Un d’aquests centres era l’Escola Sala i Badrinas. Després de 9 cursos, per fi la construcció de l’edifici de l’escola entrava en pressupostos. Per fi, la reivindicació del barri i de les famílies es feia realitat, malgrat que tot apuntava a que encara ens quedaven uns quants anys més en barracons, doncs el Departament d’Ensenyament es comprometia a construir el nou edifici en els pròxims quatre anys.

Mentrestant, els membres de la comissió d’edifici i la Junta de l’AMPA no descansàvem i seguíem fent una feina àrdua i invisible, de reunions amb les dues administracions i les diferents forces polítiques.

El 12 de novembre del 2019, aconseguíem el segon pas: el Director dels serveis territorials, Jesús Viñas, convoca un Consell Escolar Extraordinari per comunicar oficialment la transformació de l’escola en institut escola el curs 2020-21. Donant així resposta a la reivindicació (més que justa) de les famílies que demanaven la continuïtat del projecte educatiu a la secundària. De forma provisional, i durant el temps que durin les obres, els alumnes de l’ESO del Sala i Badrinas cursaran el seus estudis a l’Escola Auró de la ciutat, a l’altra banda del parc de Vallparadís. L’AMPA i la direcció del centre valorem positivament aquesta solució, tant per la proximitat del centre amb els barracons, com per què l’Auró té espais adients i suficients per allotjar els alumnes del futur Institut Escola Sala i Badrinas. A més, les obres de rehabilitació que es facin a l’escola Auró quedaran pels alumnes del futur.

El 17 de gener del 2020 l’Ajuntament i el Departament d’Educació  es reuneixen i arriben a un acord per avançar en el projecte de l’Institut Escola Sala i Badrinas, amb la creació d’una comissió tècnica.

I mirant enrere, ves per on, qui ens anava a dir, que ara, un any després, seríem on som. Les paraules s’han tornat fets i els compromisos acordats amb la comunitat educativa es comencen a materialitzar. L’AMPA estem satisfetes per la bona voluntat i predisposició de les dues administracions per col·laborar i agilitzar la construcció de l’edifici.

El 10 de febrer, “el conseller Josep Bargalló i l’alcalde, Jordi Ballart, prèviament a la signatura del conveni, van visitar les instal·lacions actuals de l’Escola Sala i Badrinas. El centre té actualment 473 alumnes matriculats entre P3 i 6è de primària. Creada el curs 2011-2012, l’escola basa els seus fonaments en els pilars de l’educació plurilingüe, la innovació educativa, la inclusió i la coeducació. Després de visitar les instal·lacions del centre, Bargalló i Ballart van mantenir una reunió amb l’equip directiu i membres de l’AMPA. Posteriorment es va fer una visita als terrenys del futur Institut escola Sala i Badrinas, a l’antiga Fàbrica Sala i Badrinas, que es preveu en una pastilla de 5.600 m2, amb  dues construccions de 1.027 m2, a rehabilitar.

Un cop visitat el solar on es preveu la construcció del centre, la comitiva, integrada entre d’altres pel delegat del Govern de la Generalitat, Juli Fernández; el director dels Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental, Jesús Viñas; la tinenta d’alcalde de Cicles de la Vida i regidora d’Educació, Teresa Ciurana; i la regidora del Districte 3, Mónica Polo, es va desplaçar a l’Ajuntament de Terrassa.”

QualificacionsSolar de la fàbrica Sala i Badrinas, l’Institut Escola es construirà a la parcela E.2

I aconseguíem el tercer pas: es va signar el protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Terrassa per a l’execució de les obres de l’Institut escola Sala Badrinas, de dues línies.

Tot i que cap administració ha concretat un calendari d’execució, seguim en fase 1 de les 9 que hi ha, confiem en que es dugui a terme tant aviat com sigui possible. I un altre pas endavant és que l’Ajuntament hagi arribat a un acord amb la Generalitat per avançar l’import corresponent al cost de les obres per avançar en la licitació, adjudicació i contractació de la redacció del projecte, i l’execució de les obres, tot esperant-ne el retorn de la Generalitat.

El 24 d’abril s’inicien els tràmits per urbanitzar el terreny de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas.

El 30 de setembre el ple de l’Ajuntament aprova una resolució per aportar 2.2 milions d’euros per a la nova construcció de l’edifici de l’Institut Escola Sala i Badrinas. Està previst que le obres comencin el 2021 i que durin 3 ó 4 anys.

El 13 d’octubre el Govern aprova la creació administrativa de l’Institut Escola Sala i Badrinas i de l’Institut Escola Antoni Ubach.

Anem avançant passet a passet, fins arribar a la col.locació de la primera pedra i la inauguració de l’edifici. Si més no, no defallirem, aquí estarem per garantir que no s’eternitzi aquesta “provisionalitat” que per a nosaltres ja fa molt que no ho és. No dubteu que lluitarem i tornarem a sortir al carrer si fa falta.

Mirem al futur amb confiança, il·lusió i esperança, un nou repte que inicien els mateixos alumnes que van començar a P3 el 2011,un projecte en el que hi han confiat totes les famílies que han anat venint, fent créixer l’escola i ser el que és. Amb la tranquil·litat i confiança que ens dona tenir l’equip directiu que tenim, estem segures que sabrà resoldre tots els reptes com ha anat fent fins ara. I un equip docent dedicat i implicat que demostra cada dia que el que fa ho fa amb ganes posant el millor que tenen.

El que més ens agradaria és que aquests alumnes que ara fan 6è, la primera promoció que acaba l’etapa de primària en barracons, pugui gaudir també de l’edifici de l’institut escola. Confiem, doncs, en que les dues administracions faran el possible perquè finalment s’escurci aquest temps.

Tota la comunitat educativa participarem activament en el disseny de l’institut-escola per connectar-la amb el barri i la ciutat. Ja posats, per que no, demanar una pista i un pavelló esportiu, una piscina i disposar d’equipaments comunitaris. O l’escola bressol i la llar d’avis que també fan falta al barri. Estem segures que la urbanització de l’antiga fàbrica dinamitzarà el barri del segle XX, un barri inacabat però que té molt potencial.

Enguany celebrem el 10è aniversari del centre! Han passat 10 anys des que la primera promoció va començar aquesta història, la nostra història, la història de l’Escola Sala i Badrinas i que seguirà fent història amb l’Institut Escola. Aquests nens i nenes, que van començar amb 3 anys i que ara en tenen 12, seran sempre la primera promoció, obrint camí i la seguiran d’altres promocions fent crèixer el projecte Sala i Badrinas i aprenent curs rere curs. La crisis de la Covid19 ha fet que l’últim  trimestre hagi estat molt estrany, amb un final de curs trist, agredolç i sense abraçades. Perquè, tot i que continuaran a la secundària, no han pogut tancar aquesta etapa amb la festa que mereixien.

Estem molt satisfetes de poder dir que el 1r curs de l’ESO va arrencar el 14 de setembre amb la “normalitat” covid. Un mes després faltaven les portes dels WC i la WIFI però vist pel que hem passat va ser un mal menor que es va acabar solucionant.

#SomSalaiBadrinas #Fembarri #Femciutat

Junta de l’AMPA