25 de novembre: eleccions al Consell Escolar, vine a votar!

Com bé sabeu aquest curs hi ha eleccions al Consell Escolar dels Centres Escolars. Us encoratgem a participar-hi ja que és l’òrgan més important del centre i és on es prenen les decisions més importants sobre l’educació dels nostres fill i filles.

Aneu a votar el 25 de novembre de 08:30h a 17:00h.

En el cas del Sala i Badrinas es renoven 3 representants de les famílies i aquí us presentem els 5 candidats: Cindy Poignard, Munia Pastor, Albert Sarmiento, Juanlu Gil i Vanessa Sola:

El Consell Escolar: eleccions

Aquest mes de novembre hi ha eleccions al Consell Escolar del centre.

Potser moltes famílies us pregunteu què és el Consell Escolar, què hi podeu aportar?. Doncs podeu aportar moltíssim i per això l’AFA us ho volem preguntar a través d’aquesta breu enquesta, per fer-vos d’altaveu.

Són 2 minuts del vostre temps i ens ajudarà moltíssim: CONSULTA CONSELL ESCOLAR

Ens aniria bé que responguessiu durant aquest cap de setmana.


Què és el Consell Escolar del Centre? infografia

És l’òrgan de govern del centre educatiu, ja sigui de primària o secundària. Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’associació de pares i mares, dels alumnes i un representant de l’Ajuntament. Els representants surten elegits per votació.

Les seves funcions són entre altres:

  • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
  • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
  • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar.
  • Elaborar un informe que s’inclou en la memòria anual.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

En el nostre cas tenim 4 representants de pares i mares i 1 representant de l’AFA. I s’han de renovar 3 representants de famílies.

Esperem les vostres respostes i propostes

Junta de l’AFA