Acta Reunió Junta de delegades 25/01/2023

Benvolgudes famílies,

El passat dia 25 de gener va tenir lloc la reunió de delegades de l’AFA on es van tractar els següents punts:

ORDRE DEL DIA

 1. Renovació junta directiva de l’AFA
 2. Situació estat de les obres del nou edifici
 3. Festa Carnestoltes
 4. Festa final de curs
 5. Menjador 
 6. Subvencions activitats AFA
 7. Convivència i atenció a la diversitat
 8. Valoració avançament curs escolar
 9. Precs i preguntes

Podeu consultar l’acta completa.

Junta de l’AFA

02 de febrer del 2023

Acta Assemblea 08/11/2022

Benvolgudes famílies,

Seguim posant-nos al dia amb les actes de les darreres reunions que hem tingut.

El dia 8 de novembre de 2022 va tenir lloc la primera Assemblea Ordinària de Socis del curs 2022-23.

L’Assemblea és molt important per què és el lloc on podem parlar, opinar, debatre i votar, per això sempre demanem la màxima assistència, ja que entre tots prenem decissions cabdals sobre el dia a dia de l’AFA i de l’educació que reben els nostres fills i filles.

En aquesta assemblea es va parlar del següents punts:

ORDRE DEL DIA

1. Presentació de l’AFA (s’explicarà què és l’AFA, què fem i com ho fem, ho explicarà cada comissió)

2. Balanç 21-22 i Pressupost 22-23

3. Elecció càrrec secretaria

4. Estat futur edifici

5. Precs i preguntes

Es van prendre els següents acords:

 • S’aprova el balanç 21-22 i el pressupost 22-23
 • S’acorda que aquest curs no sortim a la rúa per falta de voluntaris per organitzar la comparsa (preparar la disfressa, fer la carrosa i la coreografia).
 • S’acorda fer una nova crida entre les famílies de cara a la rúa del 2024 i explicar millor en què consisteix la feina que fa la comissió de carnestoltes. I es fa extensiu a la resta de comissions.
 • Donat que no es presenta ningú al càrrec de Secretaria s’informa a l’Assemblea que legalment és obligatori tenir una persona ocupant el càrrec de secretaria per poder continuar amb l’activitat de l’AFA ja que així ho marquen els estatuts. In extremis es presenta al càrrec de secretari l’Enric Martínez, es sotmet a votació a mà alçada entre els assistents a l’Assemble, quedant elegit, per majoria abosluta, com a nou Secretari de l’AFA el Sr. Enric Martínez.

En aquest enllaç podeu llegir l’acta completa.

També podeu consultar la presentació que vam fer de l’AFA.

Junta de l’AFA

01 de febrer del 2023

Acta primera reunió de junta del curs 2022-23, 06/10/2022

El passat dia 6 d’octubre va tenir lloc la primera reunió de la junta de delegades i comissions de l’AFA.

A continuació us detallem l’ordre del dia:

Ordre del dia:

 1. Presentació i funcionament
 2. Lectura acta anterior
 3. Objectius del curs
 4. Menjador
 5. Valoració hora de lleure
 6. Precs i preguntes

Donem les gràcies a totes les persones assistents pel seu temps, és un plaer tonar a compartir aquests moments i poder parlar en persona.

En aquest enllaç podeu consultar l‘acta completa.

Junta de l’AFA IE Sala i Badrinas

Acta darrera reunió de junta curs 2021-22, 31/05/2022

El dia 31 de maig va tenir lloc la reunió de la junta i les delegades on es van tractar els següents punts de l’ordre del dia:

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació acta anterior
 2. Reunió amb Ajuntament i Serveis Territorials sobre la data de construcció de l’edifici. 
 3. Menjador: visites mes de maig
 4. Extraescolars curs 2022-23 i casal d’estiu 2022 (2022)
 5. Carnestoltes
 6. Festa final de curs
 7. Valoració general del curs i de les activitats dutes a terme per l’AFA (comissió famílies, colònies, convivència…)
 8. Precs i preguntes

Donem les gràcies a totes les persones assistents pel seu temps, és un plaer tonar a compartir aquests moments i poder parlar en persona.

En aquest enllaç podeu consultar l’acta completa

Junta de l’AFA IE Sala i Badrinas

Acta reunió de junta 15/03/2022

El passat dia 15 de març va tenir lloc la reunió de junta de delegades, en format mixt: presencial i online, on es van tractar els temes que detallem a l’ordre del dia.

Ordre del Dia

 1. Renúncia càrrec secretària i eleccions
 2. Festa de fi de curs
 3. Carnestoltes: rua mes de juny
 4. Menjador: visites mes de març, queixes. En aquest enllaç podeu consultar el resum complet de la reunió amb Serhs.
 5. Xerrades: pràctiques restauratives, coeducació i diversitat sexual, comunicació amb adolescents
 6. Consell Escolar
 7. Jornada de pati i arrels
 8. Edifici: enderroc i urbanització, reunió amb Serveis Territorials sobre el projecte de construcció
 9. Precs i preguntes

En aquest enllaç podeu consultar l’acta completa.

Junta de l’AFA IE Sala i Badrinas